Miễn thị thực 30 ngày cho người nước ngoài tới các khu kinh tế đặc biệt trên biển

26/11/19, 15:54 Việt Nam

Mới đây, Quốc hội đã thống nhất miễn thị thực 30 ngày cho người nước ngoài tới các khu kinh tế đặc biệt trên biển đáp ứng đủ các điều kiện: có sân bay quốc tế, có không gian riêng biệt, cách biệt với đất liền… 

Các đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết chiều 25-11.
Các đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết chiều 25/11. (Ảnh qua tuoitre)

Chiều 25/11, với 404 đại biểu tán thành (chiếm 83,64%), Quốc hội đã thông qua toàn bộ dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Cụ thể, khoản 7 điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 12 luật hiện hành về trường hợp miễn thị thực cho người nước ngoài đến Việt Nam quy định, ngoài những trường hợp đang áp dụng, luật này mở rộng diện miễn thị thực với những người nước ngoài khi vào khu kinh tế ven biển của Việt Nam. 

Hiện Việt Nam có 18 khu kinh tế ven biển, bao gồm hai huyện đảo Phú Quốc, Vân Đồn và chính phủ sẽ quyết định khu kinh tế ven biển nào được miễn thị thực nếu đáp ứng đủ bốn điều kiện: Có sân bay quốc tế, không gian riêng biệt; ranh giới địa lý xác định, cách biệt với đất liền; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế – xã hội; không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

Thời hạn tạm trú đối với người nước ngoài được miễn thị thực vào khu kinh tế ven biển là 30 ngày.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020.

Việc bổ sung quy định trên theo chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – an ninh Võ Trọng Việt là cần thiết, không chỉ tạo thuận lợi cho người nước ngoài vào đầu tư mà còn phát triển hoạt động tại khu kinh tế ven biển, đảm bảo chặt chẽ về công tác quản lý nhà nước cũng như quốc phòng, an ninh.

Liên quan đến việc bổ sung điều kiện để quyết định đơn phương miễn thị thực cho công dân của một số nước, ông Việt dẫn số liệu của Ủy ban thường vụ Quốc hội cho biết, hiện Việt Nam đang đơn phương miễn thị thực cho công dân của 13 quốc gia và có 7 quốc gia đơn phương miễn thị thực có điều kiện cho công dân Việt Nam. 

Nếu bổ sung điều kiện làm thu hẹp diện các nước đang được đơn phương miễn thị thực sẽ khó bảo đảm tính khả thi, ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam với nước bị thu hẹp. Điều này không phù hợp với chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho lược bỏ khoản 8 Điều 1 của dự thảo luật do Chính phủ trình và giữ nguyên như quy định của luật hiện hành.

Vũ Tuấn (t/h)

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Tinh Hoa hoạt hình 2020-08-20 09:31:08
Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

Tinh Hoa hoạt hình 2020-07-06 15:05:00
Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Tinh Hoa hoạt hình 2020-05-30 16:55:31
Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

Tinh Hoa hoạt hình 2020-04-28 20:19:11
Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Tinh Hoa hoạt hình 2020-03-31 15:55:57
Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

Tinh Hoa hoạt hình 2020-03-11 15:26:26
Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

Tinh Hoa hoạt hình 2020-02-20 09:25:12
Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Tinh Hoa hoạt hình 2020-01-14 08:40:47
 • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

 • Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

  Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

 • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

 • Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

  Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

 • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

 • Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

  Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

 • Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

  Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

 • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

x