Lược dịch và tóm tắt nội dung đơn kiện của Tiểu bang Texas về tranh chấp bầu cử Mỹ

10/12/20, 08:27 Thế giới

“Đất nước chúng ta đứng trước ngã ba đường quan trọng. Hoặc là Hiến pháp phải được tuân thủ (ngay cả khi một số quan chức coi điều đó là bất tiện hoặc lỗi thời) hoặc là nó chỉ đơn giản là một mảnh giấy da trưng bày tại Viện Lưu trữ Quốc gia. Chúng tôi thỉnh cầu Pháp viện chọn điều đầu tiên.”

Lược dịch và tóm tắt nội dung đơn kiện của Tiểu bang Texas về tranh chấp bầu cử Mỹ
(Ảnh minh họa: Michael Anh Vũ)

Texas đề xuất Tối cao Pháp viện ngừng cho phép sử dụng kết quả bầu cử bất hợp pháp và trao lại quyền lựa chọn cử tri đoàn cho cơ quan lập pháp các bang bị đơn.

 • Nguyên đơn: Tiểu bang Texas
 • Bị đơn: Khối thịnh vượng chung Pennsylvania,  Tiểu bang Georgia, Tiểu bang Michigan, Tiểu bang Wisconsin.
 • Người soạn thảo: Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton và văn phòng bộ trưởng tư pháp Texas.

Chiếu theo:

 • 28 U.S. Code § 1251 (a): Tòa án tối cao có quyền tài phán độc quyền và duy nhất (original and exclusive) đối với tất cả các tranh chấp giữa hai hoặc nhiều tiểu bang.
 • Quy tắc 17 của Tòa án tối cao được sử dụng trong trường hợp này khi xảy ra tranh chấp giữa các bang.

*Vì thế đơn khiếu nại sẽ được nộp thẳng lên Tối cao Pháp viện chứ không qua một Tòa án cấp dưới.*

Cơ sở khiếu nại:

 • Các sửa đổi có chủ đích của các tổ chức không có quyền lập pháp lên điều luật bầu cử hợp lệ đã ban hành của các bang, vi phạm sự toàn vẹn của quyền được ban cho nhánh lập pháp các bang về điều khoản cử tri và lựa chọn cử tri đoàn.
 • Sự khác biệt trong cách đối xử với cử tri giữa các bang, tạo ra thuận lợi hợp pháp hay bất hợp pháp trong những khu vực được quản lý bởi chính quyền địa phương đảng Dân Chủ và ở những nơi có tỷ lệ cử tri Dân chủ đông đảo hơn.
 • Sự xuất hiện những bất thường trong bầu cử tại các Tiểu bang bị kiện đi đôi với sự nới lỏng mang tính vi hiến đối với các biện pháp bảo vệ tính toàn vẹn của phiếu bầu. 

Bang Texas cho rằng:

Tất cả những sai sót này trong đó có cả những vi phạm về luật bầu cử Tiểu bang đã phạm đến tiêu chuẩn bầu cử của Liên Bang như  Điều khoản Bảo vệ bình đẳng và quy trình đúng luật. Thế nên, cần đưa vụ việc ra phán xét dưới Luật Liên Bang như vụ tranh chấp Bush và Gore năm 2000.

Tiểu bang Texas trân trọng đệ trình rằng những bất thường trong bầu cử năm nay đã vượt quá những gì đã xảy ra năm 2000 về mức độ trong những khác biệt đối với luật bầu cử tiểu bang và liên bang. Hơn nữa, những sai sót này khi tích lũy lại đã đủ làm cho nước Mỹ không thể biết chính xác ai là người chiến thắng trong kỳ bầu cử 2020 và đe dọa làm lu mờ tất cả các cuộc bầu cử trong tương lai.

Texas cáo buộc rằng bằng cách sử dụng dịch COVID làm lý do, các quan chức chính phủ ở 4 bang bị kiện đã tước quyền của cơ quan lập pháp và sửa đổi quy định bầu cử một cách vi hiến. Cuối cùng, họ gởi đi hàng triệu phiếu bầu qua thư mà không có tài liệu kiểu soát (chain of custody), đồng thời làm suy yếu đi biện pháp mạnh nhất để bảo vệ tính toàn vẹn của phiếu bầu là xác nhận chữ ký và nhân chứng  giám sát kiểm phiếu. Vì thế, Pháp viện Tối cao nên lùi hạn bầu chọn của Cử tri đoàn qua sau ngày 14/12.

16 điểm trong đơn kiện của Texas

(1) Bang nguyên đơn phản đối sự điều hành của Bang bị đơn đối với cuộc bầu cử năm 2020 theo Điều Khoản bầu cử, Điều II, Mục 1, Khoản 2 và Tu chính án thứ mười bốn của Hiến pháp Hoa Kỳ.

(2) Đơn khiếu nại này đưa ra một câu hỏi về luật: Liệu có hay không việc các bang bị đơn đã vi phạm Điều khoản bầu cử hoặc Tu chính án thứ mười bốn bằng cách thực hiện hoặc cho phép các hành động không phải từ nhánh lập pháp (non legislative), nhằm thay đổi luật bầu cử mà đến lượt nó sẽ chi phối việc bầu chọn Tổng thống?

(3) Những thay đổi vi hiến đã mở ra cơ hội cho các cuộc bầu cử bất thường dưới nhiều hình thức. Bang nguyên đơn cáo buộc rằng từng các bang bị đơn đã vi phạm rõ ràng các quy tắc của hiến pháp về việc lựa chọn cử tri đoàn. Làm như vậy, những hạt giống của sự ngờ vực sâu sắc đã được gieo trên khắp đất nước. Sự chú ý của Tòa án Tối cao là rất cần thiết để khôi phục lòng tin của công chúng trong cuộc bầu cử này.

(4) Như Thẩm phán Tối cao Gorsuch đã quan sát được gần đây trong vụ Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bác bỏ quy định hạn chế người đi lễ Nhà thờ của Thị trưởng New York: “Chính phủ không được bỏ qua Hiến pháp trong thời điểm khủng hoảng… nhưng gần đây với dịch Covid, một số bang có vẻ đã lờ đi những nguyên tắc được định hình từ lâu”.

(5) Mỗi bang trong số 4 bang bị đơn hành động theo một khuôn mẫu giống nhau. Những quan chức tiểu bang, qua các vụ “kiện tụng thân thiện” hay sắc lệnh hành pháp, tạo ra luật mới cho quy định bầu cử 2020 mà không tuân theo định nghĩa cho một phiếu bầu hợp pháp.

(6) Những bang bị đơn cũng không tách riêng phiếu bầu để cho phép phân tích chính xác phiếu bầu nào hợp luật phiếu bầu nào không. Điều này đặc biệt đúng với phiếu bầu qua thư trong những bang này. Bằng cách từ bỏ, hạ thấp và không tuân theo các yêu cầu luật định trong việc xác định chữ ký và an ninh phiếu bầu, toàn bộ các phiếu qua thư bị nghi ngờ là vi hiến và sẽ không thể dùng một cách hợp lệ để quyết định phiếu cử tri đoàn.

(7) Tình trạng vô pháp tràn lan phát sinh từ hành động vi hiến của các tiểu bang bị đơn được mô tả trong nhiều vụ kiện đang chờ xử lý bao gồm: Hàng chục nhân chứng hữu thệ tố cáo các phiếu bầu không được tuân theo quy trình kiểm tra chữ ký, , các video những người kiểm phiếu reo hò khi quan sát viên bị mời ra khỏi phòng, quan sát viên bị chặn khỏi phòng kiểm phiếu mặc dù đã có trát tòa án, các thùng phiếu được lôi dưới ngăn bàn ra kiểm trong lúc không có người quan sát, USB chứa dữ liệu phiếu bầu bị bỏ mặc không ai chú ý ở Milwaukee,vv…

(8) Ngay cả Tối cao Pháp viện cũng không nằm ngoài sự coi thường luật pháp. Bang Pennsylvania sửa đổi quy định bầu cử bất chấp đã hứa với Pháp viện về việc sẽ tách riêng những phiếu bầu qua thư.

(9) Phân tích của chuyên gia bằng phương pháp thống kê được chấp nhận rộng rãi đặt ra vấn đề nghiêm trọng cho tính trung thực của cuộc bầu cử. 

(10) và (11) Theo Tiến sĩ Charles Cicchetti, xác suất để Cựu Phó Tổng thống Biden giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu phổ thông ở 4 bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin một cách độc lập rơi vào 1 trên 1 triệu tỷ hay 1/1,000,000,000,000,000. Xác suất để Joe Biden thắng cùng lúc cả 4 bang phải là lũy thừa 4 của tỷ lệ này. Xác suất này được tính dựa vào số phiếu dẫn trước của Tổng thống Trump vào lúc 3 giờ sáng ngày 4/11.

(12) Một cách đơn giản, có lý do đáng kể để nghi ngờ kết quả bầu cử ở các bang bị đơn.

(13) Bằng cách cố ý từ bỏ hoặc sửa đổi luật hiện hành của tiểu bang theo cách hoàn toàn vi phạm pháp luật và không được thông qua cơ quan lập pháp mỗi tiểu bang, các bang bị đơn không chỉ vi phạm Điều khoản bầu cử mà còn vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ.

(14) (Các) Bang nguyên đơn và cử tri của mình được quyền tham gia vào một cuộc bầu cử Tổng thống trong đó các phiếu bầu từ mỗi tiểu bang chỉ được tính nếu như nó được gởi đi và kiểm đếm đúng luật. Những cử tri đã bầu một cách hợp pháp không thể có phiếu bầu của mình bị làm cho vô hiệu bởi những tiểu bang tổ chức bầu cử theo một cách không thể phân biệt giữa phiếu bầu hợp lệ và phiếu bầu không hợp lệ.

(15) Con số phiếu bầu vắng mặt và phiếu qua thư bị xử lý vi hiến đã vượt hơn rất nhiều khoảng cách phiếu phân định người thắng thua trong hai ứng viên Tổng thống.

(16) Ngoài biện pháp khẩn cấp tạm thời cho kỳ bầu cử này, bang nguyên đơn tìm kiếm biện pháp cho tất cho tất cả những cuộc bầu cử Tổng thống về sau. Vấn đề hôm nay rõ ràng là có khả năng lặp lại nhưng vẫn chưa được xem xét. Tính toàn vẹn của nền dân chủ pháp quyền của chúng ta đòi hỏi các bang phải tiến hành bầu cử tổng thống phù hợp với pháp luật và đảm bảo hợp hiến.

Thỉnh cầu của Texas

(Các) Tiểu bang nguyên đơn trân trọng yêu cầu Tòa đưa ra những biện pháp sau:

A/ Tuyên bố rằng các tiểu bang bị đơn Pennsylvania, Georgia, Michigan và Wisconsin đã vi phạm Điều khoản Cử Tri và Tu chính án số 14 của Hiến Pháp Hoa Kỳ khi điều hành cuộc bầu cử tổng thống 2020.

B/ Tuyên bố rằng bất kỳ phiếu đại cử tri đoàn nào của các đại cử tri bầu tổng thống, được bổ nhiệm ở các tiểu bang bị đơn PA, GA, MI và WI, đều vi phạm Điều khoản Cử tri và Tu chính án số 14 của Hiến Pháp Hoa Kỳ và do đó không thể được tính.

C/ Cấm các tiểu bang bị đơn (PA, GA, MI, WI) sử dụng kết quả bầu cử tổng thống 2020 để chỉ định các đại cử tri tham gia đại cử tri đoàn.

D/ Cấm các tiểu bang bị đơn (PA, GA, MI, WI) sử dụng kết quả bầu cử tổng thống 2020 để chỉ định các đại cử tri tham gia đại cử tri đoàn cũng như cho phép các tiểu bang bị đơn, theo thẩm quyền sửa chữa sai lầm của Toà, tiến hành một cuộc bầu cử đặc biệt để bổ nhiệm các đại cử tri.

E/ Nếu bất kỳ tiểu bang bị đơn nào (trong số các tiểu bang PA, GA, MI, WI) đã hoàn thành việc bổ nhiệm các đại cử tri tham gia đại cử tri đoàn dựa trên kết quả bầu cử 2020, yêu cầu Toà ra chỉ thị Lập Pháp viện ở những tiểu bang đó, theo Chương số 2 của Quyển số 3 của Bộ Pháp điển Luật Liên bang và theo Điều II, Chương 1, Khoản 2 của Hiến Pháp Hoa Kỳ, chỉ định các đại cử tri mới theo cách thức không vi phạm Điều khoản Cử tri và Tu chính án số 14 của Hiến Pháp Hoa Kỳ hoặc không chỉ định bất kỳ đại cử tri nào tham gia đại cử tri đoàn.

F/ Không cho phép các tiểu bang bị đơn xác nhận các cử tri đoàn bầu chọn tổng thống hoặc cấm họ hội họp với những mục đích liên quan tới đại cử tri đoàn theo Chương 5 và Chương 7 của Quyển số 3 của Bộ Pháp điển Luật Liên bang, hoặc luật áp dụng trong khi chờ mệnh lệnh tiếp theo của Toà.

G/ (Các tiểu bang bị đơn) chi trả án phí cho tiểu bang nguyên đơn.

H/ Ban hành biện pháp khẩn cấp tạm thời khác khi Toà thấy rằng việc đó là chính đáng và thích hợp.

Lưu ý của người dịch

* Đơn kiện của Dân biểu Cộng hòa Mike Kelly và Cựu quân nhân Sean Parnell có khả năng được gộp chung (combine) với đơn kiện của Texas vì kiện cùng một vấn đề (Chính quyền tiểu bang tổ chức bầu cử vi hiến – trong đơn kiện của Kelly và Sean chỉ có bị đơn là Pennsylvania)

* Trong đơn kiện của Kelly và Sean tại Tòa Tối cao Tiểu Bang Pennsylvania, Tòa này không dám phán quyết là việc bầu cử tiểu bang này diễn ra hợp hiến mà chỉ nêu lý do đơn kiện nộp quá trễ.

* Những bang được đưa tin tham gia kiện chung với Texas không cần thiết phải đưa đơn kiện riêng, Tổng chưởng lý bang chỉ cần viết văn bản để bày tỏ sự ủng hộ hoặc như trường hợp của Tổng chưởng lý Missouri Eric Schmitt khi ông phát biểu sẽ giúp đội Texas.

* Đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump cho biết họ cũng sẽ cùng tham gia vào vụ kiện của tiểu bang Texas với vai trò là bên có quyền lợi liên quan trực tiếp.

* Xem bản gốc tại đây.

Theo Anh Vũ – Mĩnh Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Một ngày làm việc của giáo sư trừ tà thời hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết và sự thật về rồng phương Đông

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

 • Một ngày làm việc của giáo sư trừ tà thời hiện đại

  Một ngày làm việc của giáo sư trừ tà thời hiện đại

 • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

 • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

 • Truyền thuyết và sự thật về rồng phương Đông

  Truyền thuyết và sự thật về rồng phương Đông

 • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

 • Donor - Một câu chuyện có thật

  Donor - Một câu chuyện có thật

 • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

 • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

 • Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

  Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

 • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

x