Khám phá cuộc sống người Việt thập niên 1930 qua tranh vẽ

05/07/19, 10:06 Tri thức

Bộ Chuyên khảo bằng tranh vẽ về Đông Dương (Monographie dessinée de l’Indochine) là một series đồ sộ gồm 520 bức vẽ bằng bút chì, in li-tô và phần lớn đều tô màu. Nội dung tranh mô tả phong cảnh, cuộc sống người Việt Nam vào khoảng đầu thập niên 1930. Nói chính xác thì có 4 bộ về xứ Bắc, 1 bộ về miền Trung, 6 bộ về miền Nam và 2 bộ về Cao Miên và Ai Lao.

Tranh vẽ theo sự gợi ý của ông Jules Gustave Besson, Chánh Thanh tra các Trường Mỹ thuật và Mỹ nghệ ở miền Nam và cũng là Hiệu trưởng của Trường Mỹ thuật Gia Định đến hơn 10 năm. Học sinh của trường Vẽ Gia Định đã tham gia đông đảo để thực hiện chương trình này, tác phẩm của họ đã được Hội Ấn nghiệp và Trang Trí tập họp lại và in thành «Vựng tập về Thương mại, Văn hóa, Lãnh thổ, và Con người đất Gia Định». Sách do Nhà xuất bản Paul Geuthner in theo các bản vẽ đã thực hiện trong các năm 1935-1938-1943.Khám phá cuộc sống người Việt thập niên 1930 qua tranh vẽ

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống người Việt thập niên 1930 - ảnh 2

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 3

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 4

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 5

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 6

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 7

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 8

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 9

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 10

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 11

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 12

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 13

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 14

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 15

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 16

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 17

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 18

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 19

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 20

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 21

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 22

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 23

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 24

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 25

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 26

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 27

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 28

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 29

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 30

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 31

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 32

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 33

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 34

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 36

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 38

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 39

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 40

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 41

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 42

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 43

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 44

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 45

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 46

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 47

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 48

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 49

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 50

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 51

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 52Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 53

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 54

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 55

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 56

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 57

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 58

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 59

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 60

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 61

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 62

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 63

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 64

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 65

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 66

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 67

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 68

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 69

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 70

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 71

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 72

Bộ tranh vẽ đầy hoài niệm về cuộc sống của người Việt thập niên 1930 - ảnh 73

Bài viết đăng lại từ Fanpage Việt Nam Xưa và Nay
Độc giả quan tâm mời ghé thăm Fanpage.

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

Ad will display in 09 seconds

Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít biết về Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Melania Trump

Ad will display in 09 seconds

TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

Ad will display in 09 seconds

Darwin đã dạy Hitler điều gì?

 • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

 • Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

  Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

 • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

 • Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

  Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

 • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

 • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

 • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

 • Những điều ít biết về Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Melania Trump

  Những điều ít biết về Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Melania Trump

 • TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

  TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

 • Darwin đã dạy Hitler điều gì?

  Darwin đã dạy Hitler điều gì?

x