• TINHHOANET

[Infographic] Hồng Kông: Chúng tôi có gì khác Trung Quốc

Anh đã trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc được 18 năm, khoảng thời gian gần bằng một thế hệ. Trái với truyền thông Bắc Kinh rêu rao Hồng Kông hạnh phúc khi về với mẫu quốc, những người Hồng Kông lúc này đang luyến tiếc thời họ bị coi là thuộc địa. Họ đã làm thế nào để giữ mình ngần ấy năm để khỏi bị ‘đỏ hóa’?

Người Hồng Kông biết rõ họ ‘yêu nước” chứ không ‘yêu Bắc Kinh’, bảng so sánh gần đây được chia sẻ qua mạng xã hội, được xem là tiếng nói chung của người dân Hồng Kông giải thích ra thế giới ‘chúng tôi có gì khác Trung Quốc’:

Bruce Phan

x