• TINHHOANET

Góc khuất

Mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc
Ảnh: Cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn
Cuộc kháng cáo làm thay đổi Trung Quốc
Một cái nhìn thoáng qua về ngành buôn bán nội tạng
Tại sao?