Gia Cát Lượng “dự liệu như Thần” sự ra đời của Trung Hoa Dân Quốc

Không những tinh thông binh pháp, Gia Cát Lượng còn là nhà tiên tri “dự liệu như Thần”. Một dự ngôn nổi tiếng của ông được người đời biết đến chính là “Mã Tiền Khóa”, tiên đoán chuẩn xác phi thường các triều đại trong lịch sử Trung Hoa. Trong đó phải nói đến sự ra đời của Trung Hoa Dân Quốc.

khong-minh-2
Gia Cát Lượng sự liệu chuẩn xác phi thường các triều đại trong lịch sử Trung Quốc. (Ảnh: Internet)

“Mã Tiền Khóa” là dự ngôn do Thừa tướng Gia Cát Lượng (181~234 SCN) nhà Thục Hán thời Tam Quốc sáng tác. Nhắc đến Gia Cát Lượng, có thể nói hầu như người người đều biết, nhưng lại không có nhiều người biết về “Mã Tiền Khóa”. Tương truyền rằng, vào lúc nhàn hạ trong quân ngũ, Gia Cát Lượng đã sáng tác “Mã Tiền Khóa”. Đây là tiên tri dự đoán những việc lớn sắp xảy ra trong thiên hạ, dự ngôn tổng cộng có 14 khóa.

Có thể nói, “Mã Tiền Khóa”của Gia Cát Lượng tương đối dễ giải hơn so với những dự ngôn khác xuất hiện trong lịch sử Trung Quốc. Bởi vì nó vô cùng quy tắc, mỗi một khóa tiên đoán về một triều đại, miêu tả thuận theo diễn biến của lịch sử.

Trong tổng cộng 14 khóa của “Mã Tiền Khóa”, mỗi khóa là nói về một triều đại. 10 khóa đầu bắt đầu từ thời Thục Hán kéo dài đến thời Trung Hoa Dân Quốc ra đời, vô cùng chuẩn xác.

Trong khóa thứ nhất của “Mã Tiền Khóa”, Gia Cát Lượng nói “Vô lực hồi thiên, Cúc cung tận tụy, Âm cư Dương phất, Bát thiên nữ quỷ”. Trong “Xuất Sư Biểu” ông cũng có nói qua: “Thần cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi“. 8 chữ này chính là Gia Cát Lượng tự miêu tả về mình. Bởi vì ông biết giang sơn nhà Hán khí số đã tận, không ai có thể cứu vãn được nữa. 2 câu sau “Âm cư Dương phất, Bát thiên nữ quỷ”“Bát thiên nữ quỷ” ở đây là đố chữ, chữ “Bát” (八) thêm chữ “thiên” (千) và thêm chữ “nữ” (女) rồi thêm chữ “quỷ” (鬼), hợp thành một chữ “Ngụy” (魏), chính là có ý nói rằng Thục Hán cuối cùng bị nước Ngụy tiêu diệt.

Khóa 4, là nói về triều đại nhà Đường sau khi kiến lập. Quẻ nói “Thập bát nam nhi, khởi vu Thái Nguyên”. Chữ “Nam nhi” (男兒) này, người Trung Quốc sinh con trai sẽ gọi là “tử” (子), “Thập bát tử” (十八子) hợp thành một chữ “Lý” (李), chính là chỉ cha con Lý Uyên triều Đường giành được thiên hạ. “Khởi vu Thái Nguyên” là ý nói vì Lý Uyên năm ấy khởi binh từ Thái Nguyên.

Khóa 8 nói về triều đại nhà Minh. Triều nhà Minh là Chu Nguyên Chương giành được thiên hạ. Quẻ này nói: “Nhật nguyệt lệ thiên, Kỳ sắc nhược xích, Miên miên diên diên, Phàm thập lục thế”. “Nhật nguyệt lệ thiên” cũng là đố chữ, chữ “Nhật” (日) cộng thêm chữ “nguyệt” (月) là thành chữ Minh (明), chỉ triều đại Minh. Chữ “xích” trong “Kỳ sắc nhược xích” là mang ý sắc đỏ thẫm, ám chỉ thiên hạ nhà Chu. “Miên miên diên diên, Phàm thập lục thế”  nghĩa là triều Minh truyền được tổng cộng 16 đời Hoàng Đế.

Có lẽ có người sẽ hỏi, dự ngôn này liệu có phải do người đời sau soạn ra hay không? Đây là vấn đề rất có ý tứ. Tuy nhiên, bản “Mã Tiền Khóa” còn lưu lại hiện nay là bản có chú giải của nhà sư Thủ Nguyên ở núi Bạch Hạc vào những năm Quang Tự triều đại nhà Thanh, lúc ấy ông đã 86 tuổi.

Trong “Mã Tiền Khóa”, dự ngôn về triều nhà Thanh viết rằng: “Thủy nguyệt hữu chủ, Cổ nguyệt vi quân”. “Thủy nguyệt hữu chủ” là một câu đố chữ, ba điểm bộ Thủy (氵) cộng thêm một chữ “nguyệt” (月) rồi thêm chữ “chủ” (主) sẽ thành một chữ “Thanh” (清). “Cổ nguyệt vi quân”, chữ “Cổ” (古) thêm chữ “nguyệt” (月) là chữ “Hồ” (胡). Triều Thanh là thiên hạ của dân tộc Mãn thiểu số. Do đó “Cổ nguyệt vi quân” là nói người dân tộc Mãn tiến vào làm chủ Trung Nguyên. Phía sau còn có 8 chữ“Thập truyền tuyệt Thống, Tương kính nhược tân”, câu này, Thủ Nguyên lão hòa thượng không giải. Ông nói: “Lão tăng sinh vào năm Gia Khánh (năm 1806), năm nay đã 86 tuổi (năm 1892), mấy câu sau này không dám nghị luận bừa”.

Nếu như Thủ Nguyên lão hòa thượng có thể đợi thêm mấy thập niên nữa, tận mắt chứng kiến cách mạng Tân Hợi năm 1911, Hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Thanh là Tuyên Thống thoái vị thì khóa này sẽ được giải thích hoàn chỉnh. “Thống” là chỉ “Tuyên Thống”, “Thập truyền tuyệt Thống” là chỉ triều Thanh tính từ khi Thuận Trị nhập quan xưng Đế đến Tuyên Thống tổng cộng là 10 Hoàng đế. Bao gồm lần lượt là Hoàng đế Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh, Đạo Quang, Hàm Phong, Đồng Trị, Quang Tự và Tuyên Thống. “Tuyệt Thống” là chỉ vị Hoàng đế cuối cùng Tuyên Thống.

lishi200604290446194
Quân nhà Thanh đầu hàng quân cách mạng năm 1911. (Ảnh: Wiki)

Có thể thấy “Mã Tiền Khóa” đã sớm tiên đoán ra sự diệt vong của triều đại nhà Thanh, chỉ là vì sự tình còn chưa phát sinh, nên lão hòa thượng không dám đoán bừa, đành phải ngưng lại. Điều này cũng cho thấy, “Mã Tiền Khóa” không phải do người đời sau bịa đặt mà soạn ra.

Khóa 10 chính là dự ngôn Trung Hoa Dân Quốc – Tôn Trung Sơn sáng lập nước Cộng hòa đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa.

“Thỉ hậu ngưu tiền, Thiên nhân nhất khẩu, Ngũ nhị đảo trí, Bằng lai vô cữu”. (Tạm dịch: Lợn sau trâu trước, Nghìn người một miệng, Năm hai đảo ngược, Bạn đến không trách).

 “Lợn sau trâu trước” là năm Tý 1912 (sau Hợi trước Sửu), Trung Hoa Dân Quốc thành lập. “Thiên nhân khẩu” (千人口) chính là chữ “hòa” (和), chỉ thực hành cộng hòa chế. “Ngũ nhị đảo trí”, “ngũ” là ngôi Vua (có câu “cửu ngũ chí tôn”), như vậy “Năm hai đảo ngược” ý là “dân chủ”. “Bằng lai vô cữu” là quái từ, chỉ tuy có xâm nhiễu mà cũng không ngại lắm (bị Nhật Bản xâm lược nhưng không ngại).

6a00d8341caff553ef01b7c7071d73970b-600wi
Tôn Dật Tiên (Tôn Trung Sơn) người có vai trò quan trọng trong Cách mạng Tân Hợi. Ông được xưng là “quốc phụ” tại Trung Hoa Dân Quốc. (Ảnh: Internet)

Quả đúng như dự ngôn, vào năm 1912 Trung Hoa Dân Quốc ra đời. Tôn Trung Sơn là người đóng vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911 lật đổ triều đại Mãn Thanh và khai sinh ra Trung Hoa Dân Quốc. Ông được tôn xưng là ‘Quốc phụ’ tại Trung Hoa Dân Quốc và được coi là ‘người tiên phong của cách mạng’ tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trung Hoa Dân Quốc được thành lập vào ngày 1/1/1912 tại Nam Kinh, được gọi là nước cộng hòa đầu tiên của châu Á. Chế độ này kế tiếp nhà Thanh thống trị Trung Quốc đại lục và Mông Cổ, sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai thì tiếp nhận khu vực Đài Loan. Hiện tại, 99% lãnh thổ thực tế của Trung Hoa Dân Quốc là đảo Đài Loan.

Từ Khóa 11 là nói về những sự kiện sau thời Trung Hoa Dân Quốc, ví như Khóa 13 nói: “Hiền bất di dã, Thiên hạ nhất gia, Vô danh vô đức, Quang diệu Trung Hoa”. Đây hiển nhiên là chỉ thế giới hòa bình thịnh vượng, kết cục đại viên mãn.

Nhưng xã hội  tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào, đối với chúng ta mà nói là vẫn là một cái mê, có lẽ phải đợi đến lúc có bậc cao minh chỉ dẫn khai mở ra!

Theo chanhkien.org

Ad will display in 09 seconds

Các nhà khoa học vĩ đại nói gì về tôn giáo và Thần học?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện thần thoại dành cho con người tương lai - P1

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump mất gì khi làm Tổng thống Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Vì sao con người không nhìn thấy được Thần?

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

 • Các nhà khoa học vĩ đại nói gì về tôn giáo và Thần học?

  Các nhà khoa học vĩ đại nói gì về tôn giáo và Thần học?

 • Chuyện thần thoại dành cho con người tương lai - P1

  Chuyện thần thoại dành cho con người tương lai - P1

 • Donald Trump mất gì khi làm Tổng thống Mỹ

  Donald Trump mất gì khi làm Tổng thống Mỹ

 • Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

  Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

 • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

 • Vì sao con người không nhìn thấy được Thần?

  Vì sao con người không nhìn thấy được Thần?

 • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

 • Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

  Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

 • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

 • Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

  Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

x