• TINHHOANET

Công nghệ

Huawei dùng hệ điều hành của Nga thay Android của Google
Với iOS 13, Apple đã giáng cho Facebook, Google một đòn đau
Huawei tạm dừng một số dây chuyền sản xuất smartphone
Cách Huawei thu thập công nghệ hàng chục năm qua