Bệnh viện Anh gọi ‘phụ huynh ruột’ và ‘sữa người’ thay ‘mẹ’ và ‘sữa mẹ’ để tránh xúc phạm người chuyển giới

17/02/21, 09:41 Thế giới

Một bệnh viện ở Anh quốc đã yêu cầu nhân viên sử dụng các thuật ngữ như ‘phụ huynh ruột’ (birthing parents) và ‘sữa người’ thay vì chỉ đề cập đến ‘các bà mẹ’ và ‘sữa mẹ’ để người chuyển giới không bị xúc phạm.

Bệnh viện Anh gọi 'phụ huynh ruột' và 'sữa người' thay 'mẹ' và 'sữa mẹ' để tránh xúc phạm người chuyển giới
Bệnh viện Đại học Brighton và Sussex NHS Trust. (Ảnh: Wikipedia)

Bệnh viện Đại học Brighton và Sussex NHS Trust đã tiết lộ một loạt các cụm từ ‘bao gồm cả giới tính’ trong nỗ lực loại bỏ ‘truyền thống sợ người chuyển giới’.

Theo đó, họ sẽ là đơn vị đầu tiên trong nước Anh chính thức thực hiện một cuộc đại tu triệt để như vậy đối với bộ phận dịch vụ ‘thai sản’ (maternity) – nơi bây giờ sẽ được gọi là dịch vụ ‘chào đời’ (perinatal).

Những thay đổi khác bao gồm việc thay thế việc sử dụng từ ‘woman’ bằng cụm từ ‘woman or person’ và từ ‘father’ bằng ‘parent’,  ‘co-parent’ hoặc ‘second biological parent’, tùy thuộc vào hoàn cảnh.

Các điều khoản mới sẽ được sử dụng cho các tài liệu, giao thức và giao tiếp trên toàn bệnh viện Trust.

Chúng cũng sẽ được sử dụng khi thảo luận về việc mang thai, sinh nở và nuôi dạy con cái ở cấp độ dân số – chẳng hạn như tại một cuộc họp.

The Trust nhấn mạnh rằng khi tương tác với bệnh nhân theo kịch bản một đối một, các nữ hộ sinh nên tiếp tục đề cập đến giới tính của họ.

Một tài liệu chính sách được công bố trong tuần này, cho biết nhân viên không nên ngừng sử dụng từ ‘phụ nữ’ hoặc các thuật ngữ khác mô tả tình mẫu tử mà họ nên bắt đầu thêm vào từ ‘mọi người’ và ngôn ngữ hòa nhập khác một cách có ý thức.

Nó nói: “Bản dạng giới có thể là một nguồn gốc của áp bức và bất bình đẳng về sức khỏe. Chúng tôi sử dụng một cách có ý thức các từ ‘phụ nữ’ và ‘mọi người’ để làm rõ rằng chúng tôi cam kết làm việc để giải quyết sự bất bình đẳng về sức khỏe cho tất cả những người sử dụng dịch vụ của chúng tôi.”

“Với tư cách là nữ hộ sinh và nhân viên đỡ đẻ, chúng tôi tập trung vào việc cải thiện khả năng tiếp cận và kết quả sức khỏe cho các nhóm yếu thế và thiệt thòi.”

“Phụ nữ thường bị thiệt thòi trong việc chăm sóc sức khỏe, cũng như những người chuyển giới và phi nhị nguyên giới.”

“Bằng cách tiếp tục sử dụng thuật ngữ ‘phụ nữ’, chúng tôi cam kết nỗ lực giải quyết sự bất bình đẳng về sức khỏe cho tất cả những người sử dụng dịch vụ của chúng tôi.”

“Chúng tôi cũng nhận ra rằng hiện nay chủ nghĩa bản chất sinh học và chứng sợ hãi xuyên suốt hiện diện trong các yếu tố của các bài tường thuật và diễn ngôn chính thống.”

“Chúng tôi cố gắng bảo vệ người dùng dịch vụ [thuộc nhóm] chuyển giới và phi nhị nguyên giới cũng như các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khỏi bị ngược đãi do thay đổi thuật ngữ, nhận ra tác động đáng kể mà điều này có thể có đối với sức khỏe tâm lý và tình cảm.”

“Thừa nhận bối cảnh văn hóa mà sự phát triển dịch vụ diễn ra là điều quan trọng trong việc làm cho những người chuyển giới và phi nhị nguyên giới an toàn hơn.”

Ước tính có khoảng 1% dân số trưởng thành ở Anh xác định là chuyển giới hoặc phi nhị nguyên, nhưng dân số chuyển giới ở Brighton và Hove được cho là lớn hơn.

Mặc dù không có số liệu chính thức nào về cộng đồng chuyển giới, nhưng nghiên cứu đã chỉ ra gần 10% dân số của Brighton và Hove xác định là LGBTQ +, so với khoảng 2,2% dân số nói chung.

Văn phòng Thống kê Quốc gia ước tính rằng có khoảng 200.000-500.000 người chuyển giới ở Anh.

Tuy nhiên, nó nói rằng không có dấu hiệu rõ ràng hoặc chắc chắn về con số thực.

Freddy McConnell, 34 tuổi, là người đàn ông chuyển giới người Anh đầu tiên từng mang bầu và sinh con.

Từ Thức

Theo dailymail.co.uk

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

Tố chất của người có giáo dưỡng

Tố chất của người có giáo dưỡng

Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Thế gian điều gì đáng sợ nhất?

Thế gian điều gì đáng sợ nhất?

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

 • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

 • Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

  Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

 • Tố chất của người có giáo dưỡng

  Tố chất của người có giáo dưỡng

 • Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

  Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

 • Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

  Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

 • Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

  Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

 • Thế gian điều gì đáng sợ nhất?

  Thế gian điều gì đáng sợ nhất?

 • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

 • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

 • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

x