• TINHHOANET

Bậc nam nhi cần có phẩm chất này mới xứng chính nhân quân tử

Người Trung Hoa cổ đại rất trọng danh dự và đạo đức, có câu nói nổi tiếng của người Trung Quốc: “Trúc – Thân thẳng đốt cứng, ấy là quân tử” và quyết không uốn cong thậm chí ngay cả khi đối mặt với cái chết.

view
(Ảnh: Internet)

Vào thời Đông Hán (25-220), Chương Phan vốn là Thống đốc Giao Chỉ (phía Bắc Việt Nam ngày nay) bị tướng Độ Thượng bắt bỏ tù.

Trước khi Chương Phan mãn hạn tù, Hoàng đế ban chiếu đại xá, tha bổng cho tất cả tù nhân, chỉ riêng ông vẫn còn đeo gông xiềng và không có ý định rời đi. Cai ngục thưa: “Bẩm tướng quân, ân xá cũng dành cho ngài. Mời ngài rời đi”, Chương Phan vẫn quyết không đi.

Khi này, quan cai ngục đến để khuyên giải ông cởi xích, nhưng Chương một mực từ chối. Quan cai ngục hỏi: “Ân sủng của Hoàng thượng to như trời biển đối với tất cả tù nhân. Tại sao ông từ chối?”

Chương đáp: “Năm xưa, những kẻ hăm he trộm lấy Kinh Châu đã tàn phá vùng đất ấy, quân của chúng tràn khắp Giao Chỉ. Ta đã không màng hiểm nguy và tốn bao phí tốn để giao chiến với chúng, hạ được tướng, chúng thua trận bỏ về. Độ Thượng e sợ ta sẽ thưa chuyện lên trên mà hắn sẽ bị bỏ tù, do vậy hắn nhốt ta vào đây.

Ta không làm gì sai trái, hà cớ chi phải nhận ân xá. Nếu ta thuận theo việc này, chẳng phải sẽ nhận mối ô nhục mà mang tiếng xấu để đời. Ta muốn Độ Thượng tới đây để đối chất cho rõ ràng. Nếu hắn không đến, ta thà chết ở đây cho đến khi tên mình phai nhòa vĩnh viễn”.

Quan cai ngục đem chuyện tâu lên Hoàng thượng. Ông nghe xong, liền cho truyền Độ Thượng lên. Độ Thượng khi này không còn đường chối cãi đành thú nhận tội lỗi, nhưng vì công đức đã cống hiến cho triều đình mà được miễn tội.

Chương Phan kiên quyết không nhượng bộ. Ông bước ra tù hiên ngang ngẩng cao đầu.

*****

Câu chuyện cổ thời Tam Quốc đã khắc họa sâu sắc phẩm chất của người xưa, bậc chính nhân quân tử đề cao danh dự, lấy ngay thẳng làm cái gốc lập thân chứ không cúi đầu chịu nhục kẻ khác.

Theo Epoch Times

x