• TINHHOANET

Tranh màu nước: “Một cậu bé đánh bại con rồng tà ác”

Tranh màu nước: Một cậu bé đánh bại con rồng tà ác

Tranh màu nước: Một cậu bé đánh bại con rồng tà ác

Tác giả bức tranh này chưa từng được đào tạo về nghệ thuật chuyên nghiệp. Hình tượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở tầng không gian thấp nhất là một con rồng đỏ tà ác. Trong bức tranh, một cậu bé đang tiêu diệt tà ác.

Tác giả: Li Shuo

Bài liên quan: 

x