• TINHHOANET

Càng To, Càng Nhỏ

 Trong tiết học văn, cô giáo hỏi Tí:
-Cô: Tí, em hãy lấy ví dụ về mối quan hệ càng to, càng nhỏ!
-Tí: Thưa cô, càng to là cua đực, còn càng nhỏ là cua cái ạ!
-Cô: !???

x