• TINHHOANET

Nhị thập tứ hiếu: Lão Lai Tử – Áo hoa đùa giỡn vui cha mẹ

Nhị thập tứ hiếu (chữ Hán: 二十四孝) là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kinh 郭居敬) vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo. Sau khi cha mất, ông đã xuất bản tác phẩm này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuấn Đế đến đời ông.
 

                                        Lão Lai Tử – Áo hoa đùa giỡn vui cha mẹ

Lão Lai Tử là người ở nước Sở, sinh vào đời Xuân Thu, đã 70 tuổi mà cha mẹ vẫn còn sống, ông thờ cha mẹ rất có hiếu. Không muốn cha mẹ thấy con già nua mà lo buồn, ông thường mặc áo sặc sỡ, rồi tay múa miệng hát trước mắt cha mẹ. 
Lại có khi bưng nước hầu cha mẹ, ông giả vờ trợt té rồi ngồi khóc oa oa trước mặt cha mẹ như trẻ nít mới lên năm lên ba vậy. Cha mẹ vui cười trước trò ngộ nghĩnh của con mình.

Thế nên có thơ rằng: 

Hý Vũ học Kiều sy
Xuân phong động thái y
Song thân khai khẩu tiếu,
Hỷ sắc mãn đình vi.

Diễn nghĩa:

Chơi đùa như con trẻ,
Gió xuân động áo hoa.
Cha mẹ già ưa thích,

Niềm vui rộn cửa nhà. 

– Theo cohanvan – 

 

x