Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979

27/07/12, 09:45 Thảm họa

Mời các bạn thưởng thức một số bức hình biếm họa hay được chọn lọc trong tập tranh biếm họa “Mưu sâu họa càng sâu!”, đả kích tập đoàn bành trướng ĐCS TQ xâm lược do Nhà xuất bản Quân Đội nhân dân ấn hành 20.200 cuốn vào tháng 12 năm 1979, khi “toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới”. 

Các họa sĩ vẽ tranh gồm có Nguyễn Đạo Hưng, Trịnh Lập, Dương Lê, Nguyễn Nghiêm, Huy Quang, Văn Thanh. 

Xem lại những bức tranh này thật thú vị, và hơn nữa ta vẫn thấy được nguyên vẹn tính thời sự nóng hổi của chúng. 

Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H1
 
Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H2
Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H3
Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H4
Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H5
Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H6
Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H7
Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H8
Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H9
Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H10
Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H11
Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H12
Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H13
Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H14

Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H15

Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H16Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H17

Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H18

Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H19
Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H20


Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H21
Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H22

Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H23

Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H24

Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H25

Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H26
Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H27
Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H28
Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H29
Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H30
Tranh biếm họa về ĐCSTQ những năm 1979 - H31

 

Hacker tiết lộ Sự thật ngày 11/9 và chính phủ ngầm ở Mỹ

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Chiếc móc câu tử thần

 • Hacker tiết lộ Sự thật ngày 11/9 và chính phủ ngầm ở Mỹ

  Hacker tiết lộ Sự thật ngày 11/9 và chính phủ ngầm ở Mỹ

 • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  Vì sao hòa thượng cướp dâu?

 • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

 • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

 • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  Truyền thuyết canh Mạnh Bà

 • Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

  Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

 • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

 • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

 • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

 • Chiếc móc câu tử thần

  Chiếc móc câu tử thần

x