• TINHHOANET

20 năm ánh sáng là bao nhiêu km?

Các nhà khoa học xác định hành tinh Gliese 581 d nằm cách chúng ta 20
năm ánh sáng có thể là “quê hương” tương lai của loài người. Vậy khoảng
cách từ Trái đất đến Gliese là bao xa nếu tính bằng km?

Bạn đọc ở địa chỉ mail: hanguyen…@gmail.com hỏi:

Em đọc báo thấy nói ngôi sao mà các nhà khoa học lựa chọn làm “quê hương mới” của loại người cách ta khoảng 20 năm ánh sáng. Vậy để di cư đến đấy chúng ta phải “bay” bao nhiêu kilomet?

Trả lời:

Vũ trụ rộng lớn vô cùng. Để đo các khoảng cách người ta dùng đơn vị là giây ánh sáng, phút ánh sáng, giờ ánh sáng… và năm ánh sáng. Giây ánh sáng là khoảng cách mà một quang tử (photon) di chuyển trong một giây trong chân không, mà tốc độ của quang tử, cũng là tốc độ ánh sáng chắc em đã biết, là 299.792.458 mét/giây.

Gliese 581 d trong mô phỏng của các nhà khoa học.

Như vậy một giây ánh sáng (light second) là 299.792, 458km. Từ đó suy ra các đơn vị khác.

Giờ ánh sáng (light hour) tương ứng với 1.079.252.848, 800 km.

Tuần ánh sáng (light week) tương ứng với 181.314.487.598,400 km.

Tháng ánh sáng (light month) tương ứng với77.062.051. 130,000 km

Năm ánh sáng (light year) tương ứng với 9.460.730.472.580,800 km, tức 9 nghìn 460 tỷ 730 triệu 472 nghìn 580 kilômet.

Vậy mà nhà bác học Steven Hawking bảo trong vòng 200 năm nữa, để tồn tại loài người phải di cư đến ở một hành tinh nào đó.  Và các nhà thiên văn đang tìm kiếm ngôi nhà mới để chuyển đến. Như em đã biết, họ vừa công bố thích hợp nhất là ngôi sao Gliese 581 d cách ta 20 năm ánh sáng, tức189.214.609.451.616km. Họ nói “vào khoảng”, ta lấy tròn số, là 200.000.000.000.000 kilomét (tức 2 trăm nghìn tỷ kilomet).

Song Hà

x