• TINHHOANET

10 cơ quan báo chí tại Hà Nội sẽ bị dừng hoạt động trong năm 2020

Mới đây, đại diện UBND TP. Hà Nội cho biết, thành phố này sẽ sắp xếp dừng hoạt động 10 cơ quan báo chí trong năm 2020 để phát triển hệ thống báo chí thành phố, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý…

Hà Nội giảm 10 cơ quan báo chí trong năm 2020. (Ảnh qua vneconom)
Hà Nội giảm 10 cơ quan báo chí trong năm 2020. (Ảnh qua datviet)

Ngày 7/1, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sắp xếp phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025, thực hiện sắp xếp đối với 15/20 cơ quan báo chí.

Dừng hoạt động 10 cơ quan báo chí

Theo đó, giai đoạn 1 (trong năm 2020), Hà Nội sẽ dừng hoạt động 6 tạp chí, 3 cơ quan báo; giữ ổn định 4 cơ quan báo; sáp nhập 1 cơ quan báo; chuyển đổi mô hình hoạt động 1 cơ quan báo. Cụ thể:

  • 6 tạp chí dừng hoạt động: Tạp chí Hàng hóa và Thương hiệu; Giáo dục Thủ đô; Tinh hoa Đất Việt; Thương gia; Phái đẹp (Elle) và Golf Việt Nam. 

  • 3 cơ quan báo dừng hoạt động: Báo Màn ảnh Sân khấu; Thời báo Doanh nhân và Cựu chiến binh Thủ đô.

  • 1 cơ quan báo thực hiện sáp nhập: Báo Pháp luật và Xã hội sáp nhập vào báo Kinh tế và Đô thị.

  • 1 cơ quan báo chuyển đổi mô hình hoạt động: Báo Người Hà Nội chuyển thành tạp chí chuyên ngành Văn học Nghệ thuật của thành phố.

  • 4 cơ quan báo giữ ổn định: Kinh tế và Đô thị; Phụ nữ Thủ đô; Lao động Thủ đô; Tuổi trẻ Thủ đô.

Sau năm 2020, TP. Hà Nội chỉ còn 8 cơ quan báo chí. (Ảnh qua coloradoan)
Sau năm 2020, TP. Hà Nội chỉ còn 8 cơ quan báo chí. (Ảnh qua coloradoan)

Sau khi sắp xếp, Hà Nội giảm tổng cộng 10 cơ quan báo chí, còn lại 8 cơ quan báo chí gồm 5 báo, 2 tạp chí và 1 Đài Phát thanh Truyền hình. Cụ thể: 

  • 5 báo in: Hà Nội mới; Kinh tế và Đô thị; Phụ nữ Thủ đô; Lao động Thủ đô; Tuổi trẻ Thủ đô;

  • 2 tạp chí: Khoa học (thuộc trường Đại học Thủ đô); Văn học và Nghệ thuật Hà Nội (chuyển đổi mô hình hoạt động từ báo Người Hà Nội); 

  • 1 phát thành truyền hình: Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.

Hà Nội chỉ còn tối đa 5 cơ quan báo chí vào 2025?

Cũng theo đề án trên, trong giai đoạn 2 (từ 2021 đến hết năm 2025), thành phố sẽ hoàn thành việc sắp xếp theo kế hoạch của Bộ Thông tin & Truyền thông, chỉ còn tối đa 5 cơ quan báo chí.

Theo Ủy ban Hà Nội thì việc sắp xếp và quản lý các cơ quan báo chí này là để phát triển hệ thống báo chí thành phố, khắc phục tình trạng chồng chéo, buông lỏng quản lý, đầu tư dàn trải, hoạt động xa rời mục đích…

Được biết, quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 4/2019.

Vũ Tuấn (t/h)

x