• TINHHOANET

Xem tử vi thứ hai ngày 29/6/2015 cho 12 con giáp

(Kiến Thức) – Xem tử vi thứ hai: Giờ tốt của tuổi Ngọ hôm nay là giờ Dậu (17h – 19h). Màu sắc may mắn của bạn là màu xanh lam nhạt.

Xem tử vi thứ hai: Tý:Giờ tốt của tuổi Tý hôm nay là giờ Dậu (17h – 19h). Màu sắc may mắn của bạn là màu vàng chanh.
Sửu: Giờ tốt của tuổi Sửu hôm nay là giờ Mùi (13h – 15h). Màu sắc may mắn của bạn là màu xanh lục đậm.
Dần: Giờ tốt của tuổi Dần hôm nay là giờ Hợi (21h – 23h). Màu sắc may mắn của bạn là màu vàng.
Mão: Giờ tốt của tuổi Mão hôm nay là giờ Thân (15h – 17h). Màu sắc may mắn của bạn là màu vàng cam.
Thìn: Giờ tốt của tuổi Thìn hôm nay là giờ Tỵ (9h – 11h). Màu sắc may mắn của bạn là màu đỏ son.
Tỵ: Giờ tốt của tuổi Tỵ hôm nay là giờ Dậu (17h – 19h). Màu sắc may mắn của bạn là màu xanh lục nhạt.
Ngọ: Giờ tốt của tuổi Ngọ hôm nay là giờ Dậu (17h – 19h). Màu sắc may mắn của bạn là màu xanh lam nhạt.
Mùi: Giờ tốt của tuổi Mùi hôm nay là giờ Tỵ (9h – 11h). Màu sắc may mắn của bạn là màu nâu.
Thân: Giờ tốt của tuổi Thân hôm nay là giờ Dậu (17h – 19h). Màu sắc may mắn của bạn là màu vàng nhạt.
Dậu: Giờ tốt của tuổi Dậu hôm nay là giờ Hợi (21h – 23h). Màu sắc may mắn của bạn là màu đỏ cam.
Tuất: Giờ tốt của tuổi Tuất hôm nay là giờ Hợi (21h – 23h). Màu sắc may mắn của bạn là màu đỏ nhung.
Hợi: Giờ tốt của tuổi Hợi hôm nay là giờ Dậu (17h – 19h). Màu sắc may mắn của bạn là màu đen.

Theo Kiến Thức

x