• TINHHOANET

Xem chỉ tay có hình ngôi sao ở 15 vị trí

Chỉ tay có hình ngôi sao ở các vị trí khác nhau bộc lộ những dấu hiệu khác nhau trong vận mệnh, tương lai.

Chỉ tay có hình ngôi sao ở các vị trí khác nhau.
Chỉ tay có hình ngôi sao ở các vị trí khác nhau.

Số 1. Ngôi sao đứng đầu đường sinh mệnh: Dấu hiệu cho thành công trong binh nghiệp.

Số 2. Ngôi sao ở cuối đường trí tuệ: Dấu hiệu rất thông minh nhưng đồng thời có thể bị thần kinh, điên loạn.

Số 3. Ngôi sao ở gò Sao Thổ – Thổ tinh: Dấu hiệu của sự bạo hành, độc quyền và sẽ bị huỷ hoại danh tiếng bất ngờ.

Số 4. Ngôi sao ở cuối đường định mệnh: Dấu hiệu thất tình.

Số 5. Ngôi sao ở gò Mặt trời – Thái dương dưới ngón vô danh – ngón nhẫn: Dấu hiệu vô cùng may mắn về danh vọng và tiền tài, hạnh phúc.

Số 6. Ngôi sao nằm trên gò Sao Kim – Kim tinh (Le Venus) gò ngón cái: Dấu hiệu thành danh về võ nghiệp, quân sự.

Số 7. Ngôi sao nằm trong gò Sao Hỏa Dương – Hỏa tinh dương (Le Mars actif) dưới ngón trỏ và cái: Dấu hiệu thành công trong khoa học, là thiên tài.

Số 8. Ngôi sao đóng trên gò Sao Hỏa – Âm – Hỏa tinh âm dưới gò ngón út ở rìa bàn tay, ở trên gò Mặt Trăng – Thái Âm (La lune): Dấu hiệu sẽ có kết quả trong hoạt động văn hóa.

Số 9. Ngôi sao đóng trên gò Mặt Trăng – Thái Âm (La lune): Dấu hiệu giàu tưởng tượng trong công nghệ, văn hóa văn học, hội họa. Và có thể có thủy nạn.

Số 10. Ngôi sao đóng ở Sao Thủy – Thủy tinh nằm dưới ngón út: Dấu hiệu may mắn về nghệ thuật.

Số 11. Ngôi sao đóng ở đầu ngón út – L’auriculaire: Dấu hiệu thành công về lĩnh vực ngôn ngữ.

Người có tài hùng biện (nghề tuyên truyền, MC, luật sư, diễn giả).

Số 12. Ngôi sao đóng trên gò Sao Mộc, Mộc tinh – La Juspiter dưới ngón trỏ: dấu hiệu tham vọng và thành công trên chính trường.

Số 13, 14. Ngôi sao ở đầu các ngón trỏ, ngón giữa và ngón nhẫn – L’index, Le nudius et Tannulaire: Dấu hiệu thiện tâm, hảo tâm và đồng thời là người có khả năng ngoại cảm, thôi miên, các nhà cảm xạ học.

Số 15. Ngôi sao đóng ở Đồng Sao Hỏa – Đồng Hỏa tinh ở khu giữa lòng bàn tay: Dấu hiệu có tài năng uyên bác của các nhà phát minh khoa học.

Theo Dinhmenh.org

x