• TINHHOANET

Vũ điệu kẹo bông gòn sôi động

Một hình thức nghệ thuật đường phố mới xuất hiện: “Vũ điệu kẹo bông gòn”,  sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc sôi động, máy làm bông gòn, vũ công điêu luyện đã cho ra đời vũ điệu tuyệt vời này. Mời bạn thưởng thức!

Sưu tầm

x