• TINHHOANET

Video: Vượt qua sự lười biếng

Trên bước đường thành công không có dấu chân kẻ lười biếng, thành quả chỉ đến với những ai nỗ lực kiên trì. Vì vậy bạn hãy hãy thoát khỏi nệm ấm chăn êm, giấc ngủ nướng và hãy hành động.

Khi đối diện với khó khăn, hãy luôn giữ cho mình những thái độ giúp bạn đương đầu và vượt qua nó:

Không đầu hàng số phận 

– Không bỏ cuộc 

– Không lùi bước 

– Hãy vượt lên chính mình

Sưu tầm

x