• TINHHOANET

Video: Gà xếp hình trái tim, làm gì cũng có thể nghệ thuật

Nếu công việc của bạn hằng ngày là phải chăn nuôi gia súc, và hầu như bạn không thể có ngày nghĩ nào cả. Mỗi ngày phải cho chúng ăn, rồi lùa vào chuồng. Bạn cảm thấy quá nhàm chán, thì đây, anh chàng dưới đoạn clip này đã cho chúng ta thấy, cho gà ăn không hề chán nếu bạn biết cách sáng tạo.

Video: Nghệ thuật cho gà ăn.

Nguồn FB Vui Sống Hạnh Phúc Mỗi Ngày

x