• TINHHOANET

Từ hôm nay: Vợ thai sản, chồng có thể nghỉ việc nửa tháng và được nhận trợ cấp

Khi vợ sinh con, người chồng đang đóng BHXH có thể được nghỉ việc nửa tháng và được nhận tiền trợ cấp từ trung tâm BHXH với mức trợ cấp bằng 2 lần mức lương cơ sở kể từ ngày 1/7/2019.

Căn cứ vào Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Luật bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chế độ thai sản đối với lao động nam từ ngày 01/7/2019 đã có những thay đổi.

Khi vợ sinh con lao động nam cũng được hưởng chế độ thai sản.
Khi vợ sinh con, lao động nam cũng được hưởng chế độ thai sản. (Ảnh qua vietnamnet)

Thời gian hưởng chế độ khi sinh con 

Đối với lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ như sau: 

– 05 ngày làm việc với sinh thường 1 con.

– 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi.

– 10 ngày làm việc với trường hợp sinh đôi, từ sinh ba thì thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc, tối đa không quá 14 ngày làm việc.

– 14 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Thời gian hưởng chế độ sinh con trong những trường hợp đặc biệt

– Nếu chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh, không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

– Trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH hoặc cả cha và mẹ đều tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ.

– Trường hợp mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Mức hưởng chế độ thai sản cho người chồng

Theo Điểm b khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức hưởng 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản bằng mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH.

Mức hưởng = Mức lương bình quân đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc/24 x Số ngày nghỉ

Hưởng trợ cấp 1 lần

Theo Điều 38, Luật số 58/2014/Qh13 – Luật BHXH, đối với trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia đóng BHXH thì người cha sẽ được hưởng trợ cấp 1 lần tại tháng sinh con cho mỗi con, mức trợ cấp này bằng 2 lần mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở thay đổi theo từng năm, cụ thể: 

Từ 1/7/2018- 30/6/2019 là 1.390.000 đồng/tháng

Từ 1/7/2019- 30/6/2020 là 1.490.000 đồng/tháng

Tức số tiền trợ cấp từ ngày 01/7/2019 người cha được hưởng sẽ là 2.980.000 đồng (2 lần mức lương cơ sở) cho mỗi con. Số tiền này sẽ thay đổi khi Nhà nước điều chỉnh lương cơ sở vào năm 2020.

Vũ Tuấn (t/h)

x