Từ 1/3: Bằng đại học không còn ghi hệ đào tạo tại chức hay chính quy

03/03/20, 06:43 Tin trong ngày, Việt Nam

Kể từ ngày 1/3, Thông tư 27/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định nội dung chính ghi trên văn bằng, phụ lục văn bằng giáo dục đại học đã chính thức có hiệu lực.

Bằng đại học chính thức không còn ghi hệ đào tạo chính quy hay tại chức từ 1/3. (Ảnh qua baodansinh)
Bằng đại học chính thức không còn ghi hệ đào tạo chính quy hay tại chức từ 1/3. (Ảnh qua baodansinh)

Trong đó, điểm thay đổi đáng chú ý của Thông tư này là quy định không ghi thông tin về hình thức đào tạo như chính quy, tại chức, vừa làm vừa học… trong nội dung chính của văn bằng như những năm trước đây.

Theo đó, nội dung này sẽ được ghi trên phần phụ lục và kèm theo đó là các nội dung khác về chuyên ngành đào tạo; ngày nhập học; ngôn ngữ, thời gian và trình độ đào tạo theo khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Cụ thể, trên văn bằng sẽ chỉ còn các nội dung:

 • Tiêu đề
 • Tên văn bằng theo từng trình độ, nghành đào tạo (bằng cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ).
 • Tên cơ sở giáo dục cấp văn bằng.
 • Họ, chữ đệm, tên người được cấp văn bằng.
 • Ngày, tháng, năm sinh của người được cấp văn bằng.
 • Quốc tịch của người được cấp văn bằng.
 • Chuyên ngành đào tạo.
 • Địa danh và ngày tháng năm cấp văn bằng.
 • Họ, chữ đệm, tên, chức danh và chữ ký của người có thẩm quyền cấp văn bằng, đóng dấu theo quy định.
 • Số hiệu và số vào sổ gốc cấp văn bằng.

Phụ lục văn bằng sẽ có 4 nội dung chính sau:

 • Thông tin về người được cấp văn bằng (họ, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinh);

 • Thông tin về văn bằng (tên cơ sở giáo dục cấp bằng; chuyên ngành đào tạo; ngày nhập học; ngôn ngữ, thời gian và trình độ đào tạo theo khung trình độ quốc gia Việt Nam; hình thức đào tạo);

 • Thông tin về nội dung, kết quả học tập (tên học phần hoặc môn học, số tín chỉ của từng học phần hoặc môn học, điểm học phần hoặc môn học, tổng số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình, tên và kết quả luận văn, luận án, điểm xếp hạng tốt nghiệp);

 • Trường hợp văn bằng được cấp khi các tín chỉ tích lũy ở những cơ sở đào tạo khác nhau, cần ghi rõ tên môn học, số tín chỉ của từng môn được công nhận để xét tốt nghiệp và tên cơ sở đào tạo (thông tin kết nối với văn bằng (số hiệu văn bằng; mã số sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh).

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Tinh Hoa hoạt hình 2020-08-20 09:31:08
Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

Tinh Hoa hoạt hình 2020-07-06 15:05:00
Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Tinh Hoa hoạt hình 2020-05-30 16:55:31
Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

Tinh Hoa hoạt hình 2020-04-28 20:19:11
Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Tinh Hoa hoạt hình 2020-03-31 15:55:57
Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

Tinh Hoa hoạt hình 2020-03-11 15:26:26
Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

Tinh Hoa hoạt hình 2020-02-20 09:25:12
Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Tinh Hoa hoạt hình 2020-01-14 08:40:47
 • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

 • Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

  Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

 • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

 • Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

  Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

 • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

 • Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

  Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

 • Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

  Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

 • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

x