TT Trump: “GSA không xác định ai sẽ là Tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ”

25/11/20, 07:57 Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã thông báo rằng, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp (GSA) không xác định ai sẽ là Tổng thống Mỹ cho nhiệm kỳ tiếp theo. Trong khi đó, Giám đốc GSA – Emily Murphy cũng cho biết, người chiến thắng bầu cử thực sự sẽ được xác định bởi quy trình bầu cử được nêu trong Hiến pháp.

TT Trump: “GSA không xác định ai sẽ là Tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ”
TT Trump: “GSA không xác định ai sẽ là Tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ”. (Ảnh: Axios)

Vào ngày 24/11, Tổng thống Trump nhấn mạnh trên Twitter: “Hãy nhớ, GSA đã rất tuyệt vời, và Emily Murphy đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, nhưng GSA không xác định ai sẽ là Tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ”.

Trong khi đó, Giám đốc GSA – bà Murphy nói rằng bà sẽ cung cấp các dịch vụ và nguồn lực cho các thủ tục cần thiết ban đầu. Theo đó, chính phủ có thể cung cấp khoảng 6 triệu USD cho ứng viên Biden, cũng như 1 triệu USD để giúp chuẩn bị định hướng cho những người được bổ nhiệm.

Tuy nhiên, bà Murphy cho biết rằng để đủ điều kiện nhận các khoản này, nhóm của ứng viên Biden phải đáp ứng các yêu cầu báo cáo được nêu trong Phần 6 của Đạo luật Chuyển tiếp Tổng thống.

Trong thư, bà Murphy viết rõ: “GSA không quyết định kết quả của các tranh chấp pháp lý và việc kiểm đếm lại phiếu, cũng như không xác định rằng các thủ tục như vậy là hợp lý hay không. Người chiến thắng thực sự trong cuộc bầu cử sẽ được xác định bởi quy trình bầu cử được nêu chi tiết trong Hiến pháp.” 

Giám đốc GSA cho biết thêm rằng, bà đã phải nhận những lời đe dọa trong vài tuần qua: “Tuy nhiên tôi đã nhận được những lời đe dọa trực tuyến, qua điện thoại, và bằng thư nhắm vào sự an toàn của tôi, gia đình tôi, nhân viên của tôi, và thậm chí cả vật nuôi của tôi để gắng ép tôi phải đưa ra quyết định này sớm”.

Thêm nữa, vào ngày 23/11, Tổng thống Trump khẳng định rằng, ông sẽ không nhượng bộ trước những gian lận bầu cử của phía ứng viên Biden.

“GSA được phép làm việc sơ bộ với nhóm của đảng Dân chủ thì có liên quan gì đến việc tiếp tục các vụ kiện của chúng tôi về những gì đã xảy ra trong cuộc bầu cử tham nhũng nhất trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ đây? Chúng tôi đang di chuyển hết tốc lực về trước. Sẽ không bao giờ nhượng bộ những phiếu bầu giả”.

Khẳng định của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi có thông tin suy đoán rằng ông đã nhượng chiến thắng cho ứng viên Biden, bằng cách cho phép GSA thực hiện các thủ tục chuyển giao quyền lực. Trong khi đó, những cuộc chiến pháp lý chống lại gian lận bầu cử của ứng viên Biden vẫn chưa đến hồi kết.

Lương Phong

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Tinh Hoa hoạt hình 2020-08-20 09:31:08
Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

Tinh Hoa hoạt hình 2020-07-06 15:05:00
Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Tinh Hoa hoạt hình 2020-05-30 16:55:31
Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

Tinh Hoa hoạt hình 2020-04-28 20:19:11
Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Tinh Hoa hoạt hình 2020-03-31 15:55:57
Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

Tinh Hoa hoạt hình 2020-03-11 15:26:26
Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

Tinh Hoa hoạt hình 2020-02-20 09:25:12
Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Tinh Hoa hoạt hình 2020-01-14 08:40:47
 • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

 • Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

  Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

 • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

 • Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

  Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

 • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

 • Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

  Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

 • Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

  Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

 • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

x