• TINHHOANET

Tránh ngay 7 lỗi vi phạm luật giao thông bị phạt cực nặng, có thể tới 40 triệu đồng

Nếu tham gia giao thông mà vi phạm một trong những lỗi này, bạn có thể bị phạt rất nặng, thậm chí có mức phạt lên tới 40 triệu.

Lỗi 1

(Ảnh: Thông qua baogiaothong.vn)
(Ảnh: Thông qua baogiaothong.vn)

– Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe, dùng chân điều khiển xe, ngồi về một bên điều khiển xe, nằm trên yên xe điều khiển xe hay thay người điều khiển khi xe đang chạy sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.

– Đồng thời cũng tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày; tạm giữ phương tiện đến 10 ngày. Nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn và tịch thu xe.

Lỗi 2

– Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng;

– Đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày, tạm giữ phương tiện đến 10 ngày. Nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn và tịch thu xe.

(Ảnh: Thông qua phaleco.com)
(Ảnh: Thông qua phaleco.com)

Lỗi 3

– Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng;

(Ảnh: Thông qua bizlive.vn)
(Ảnh: Thông qua bizlive.vn)

– Đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày tạm giữ phương tiện đến 10 ngày.

Nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn và tịch thu xe.

Lỗi 4

– Điều khiển xe thành nhóm từ 2 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.

– Đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày, tạm giữ phương tiện đến 10 ngày. Nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn và tịch thu xe.

Lỗi 5

– Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe, dùng chân điều khiển xe, ngồi về một bên điều khiển xe, nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy. Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị. Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh mà gây tai nạn hoặc không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ hoặc chống người thi hành công vụ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng.

– Đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn và tạm giữ phương tiện đến 10 ngày.

Lỗi 6

(Ảnh: Thông qua tinmoi.vn)
(Ảnh: Thông qua tinmoi.vn)

– Người đua xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

– Đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn và tịch thu xe (trừ xe bị chiếm đoạt).

Lỗi 7

– Người đua xe môtô, xe gắn máy mà chống người thi hành công vụ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

– Đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn và tịch thu xe (trừ xe bị chiếm đoạt).

Theo Daikynguyenvn.com

x