• TINHHOANET

Trailer ‘Fast & Furious 7’ phong cách ‘Cars’ khiến bạn ước gì bộ phim này có thật

Bạn đã xem và rất thích 2 phần phim ‘Cars’? Bạn cũng đã xem và phấn khích không kém với ‘Fast and Furious 7‘? Tại sao không gộp cả 2 niềm đam mê vào một video clip?

Sưu tầm

x