• TINHHOANET

Tòa thánh Vatican xác nhận có Hiệp hội Trừ tà quốc tế

Tòa thánh vừa có những động thái chính thức thừa nhận Hiệp hội Trừ tà quốc tế.

Việc giáo hội Công giáo tiếp tục công nhận trừ tà là một động thái chưa từng có. Hội trừ tà hiện có khoảng 250 thành viên tại 30 quốc gia, được thành lập từ năm 1990 bởi 6 vị linh mục, trong đó bao gồm Cha Gabrielde Amorth, người nói rằng mình đã thực hiện 160.000 buổi trừ tà.

Cha Francesco Bamonte cho biết: “Chấp thuận của Tòa thánh là một niềm vui không chỉ với bản thân Hiệp hội mà còn cả giáo hội nữa. Chúng tôi hy vọng có nhiều linh mục hơn nữa sẽ nhận ra sự tồn tại của những thực thể này, chúng thường bị bỏ qua hoặc đánh giá thấp.”

Mặc dù vậy những nhà tâm lý học và các chuyên gia y tế cho rằng phương pháp trừ tà có thể nguy hiểm cho bệnh nhân bởi các biện pháp cứu người có thể bị trì hoãn, hoặc những người trừ tà sẽ không dùng các biện pháp y tế thông thường khác.

Khai Nguyên (Theo UPI)

x