• TINHHOANET

Thử tài tinh mắt và câu đố thư giãn cuối tuần dành cho bạn

Đàn ngỗng không hề hay biết đã lọt vào tấm ngắm của một con cáo già, đố bạn tìm ra con cáo ở đâu trong tranh?

1. Nhiều người không thể tìm ra vị trí của con cáo trong bức tranh, còn bạn?

2. Theo bạn thì số cần điền vào dấu ‘?’ là bao nhiêu?

3. Bạn nhìn thấy bao nhiêu điểm khác nhau giữa hai ảnh dưới?

4. Tìm giá trị từng loại xe và kết quả cuối cùng là bao nhiêu?

>>>> Đáp án: 

1. Gợi ý: Xem ảnh dưới.

2. Gợi ý: 96.

3. Gợi ý: 3 điểm.

4. Gợi ý: 24.

Theo vnexpress

x