• TINHHOANET

Thử sức với bài toán chỉ giành cho những thiên tài

Có bạn giải ra đáp án 18, có bạn giải ra đáp án 36, có bạn còn giải ra đáp án 64…Còn bạn thì sao? Hãy tìm ra quy luật của bài toán, từ đó suy ra kết quả nhé!

11 x 11 = 4, 22 x 22 = 16, vậy 33 x 33 bằng bao nhiêu?

Đáp án

Theo 24h

x