• TINHHOANET

Sức sống kỳ lạ của những mầm cây vươn lên từ gạch đá

Dù chỉ là một hạt giống lẻ loi vô tình neo mình lại nơi thiếu đất để ươm mầm, nhưng mỗi hình ảnh dưới đây đều cho ta nhiều điều đáng suy ngẫm về sự sống. 

cay soi da

Theo Depplus

x