• TINHHOANET

Mời bạn đọc xem đề thi, gợi ý bài giải môn Sinh học

(PLO) – PLO cập nhật liên tục đề thi, gợi ý bài giải, nhận định đề thi môn Sinh học. mời bạn đọc đón xem.

Mã đề: 268

1.A

2.D

3.B

4.C

5.D

6.C

7.

8.B

9.B

10.D

11.C

12.A

13.B

14.A

15.B

16.D

17.A

18.C

19.

20.A

21.C

22.D

23.D

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Mã đề thi 268:

PLO

Theo Pháp Luật TP.HCM

x