• TINHHOANET

Kết cục rớt đài khó tránh của Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Trung Quốc

Những năm qua, Bộ Tuyên truyền Trung Quốc dưới sự kiểm soát của Lưu Vân Sơn, Lưu Kỳ Bảo đã luôn đối đầu với ông Tập Cận Bình. Bởi vậy, nếu ông Tập muốn thống nhất được hình thái ý thức, nhất định phải thanh tẩy Bộ Tuyên truyền.

Lưu Vân Sơn và Lưu Kỳ bảo đã lợi dụng Bộ Tuyên truyền nhằm chống lại ông Tập Cận Bình. (Ảnh: Epoch Weekly)
Ông Lưu Vân Sơn và Lưu Kỳ Bảo đã lợi dụng Bộ Tuyên truyền nhằm chống lại ông Tập Cận Bình. (Ảnh: Epoch Weekly)

Minh Báo (Hong Kong) dẫn thuật tin tức từ nhân sĩ Phúc Kiến cho biết, những ngày gần đây có lưu truyền thông tin rằng, ông Hoàng Khôn Minh đang tiếp nhận chức Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Trung Quốc, thay thế ông Lưu Kỳ Bảo, người đang trong tình trạng vừa công tác vừa tiếp nhận điều tra.

Ông Hoàng Khôn Minh từng là cấp dưới cũ của ông Tập Cận Bình. Tại Đại hội 19, ông Hoàng Khôn Minh có thể trở thành Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tháng 06/2016, Tổ Dò xét Trung ương phản hồi tình huống dò xét tại Bộ Tuyên truyền, đã chỉ trích các lãnh đạo của Bộ Tuyên truyền không thực hiện đủ các quyết sách của Trung ương, tin tức tuyên truyền không hiệu quả, không thực hiện đủ công tác hình thái ý thức, tuyển người không đúng theo quy phạm v.v.

Truyền thông Hong Kong từng đưa tin phân tích rằng: Việc ông Lưu Kỳ Bảo rớt đài chỉ còn là vấn đề thời gian. Tháng 03/2015, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã tiến hành điều tra đối với ông Lưu Kỳ Bảo, ông Lưu đang ở trong giai đoạn vừa công tác vừa tiếp nhận điều tra, rớt đài gần như là kết cục đã định.

Sau khi Lưu Kỳ Bảo xuống ngựa, cấp dưới cũ của ông Tập Cận Bình, Phó Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Hoàng Khôn Minh sẽ tiếp nhận chức Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền.

Lưu Kỳ Bảo được cho là tâm phúc của cựu Thường ủy phe Giang Chu Vĩnh Khang. Trước đây, Chu Vĩnh Khang đã yêu cầu ông Lưu Vân Sơn đề cử ông Lưu Kỳ Bảo, khi đó đang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên lên làm Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Trung Quốc, và ông Lưu Vân Sơn đã làm theo yêu cầu của Chu Vĩnh Khang.

Lưu Kỳ Bảo bị điều tra liên quan đến vụ án nhận hối lộ tại Nam Sung; ngoài ra những quan chức tại Tứ Xuyên bị xét xử sau Đại hội 18 gồm các ông Lý Xuân Thành, Quách Vĩnh Tường, Lý Sùng Hy v.v. đều là những cấp dưới của ông Lưu Kỳ Bảo trong thời gian chủ chính tại Tứ Xuyên, những người này đã khai rất nhiều tình tiết tham nhũng của ông Lưu Kỳ Bảo. Có tin tức cho biết, ông Lưu Kỳ Bảo còn có mối quan hệ mật thiết với trùm xã hội đen đã bị xử quyết Lưu Hán.

Từ Đại hội 18 đến nay, Thường ủy phe Giang Lưu Vân Sơn vẫn luôn thao túng hệ thống tuyên truyền cản trở gây khó dễ, làm xấu hình ảnh của ông Tập. Có phân tích cho rằng, nếu Tập Cận Bình muốn hoàn toàn thống nhất được “hình thái ý thức” thì trước tiên phải thanh tẩy Bộ Tuyên truyền.

Lê Hiếu biên dịch

x