• TINHHOANET

Hà Nội: Kết luận thanh tra đề án cây xanh

Kết luận thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh trên một số tuyến phố tại Hà Nội được Thanh tra TP Hà Nội công bố sáng nay 19/5.

Cây trồng thay thế trên đường Nguyễn Chí Thanh là cây Mỡ.

Hàng loạt sai sót trong cấp phép và thực hiện theo giấy phép

Theo kết luận, Thanh tra Thành phố Hà Nội cho hay khối lượng củi, gỗ thu hồi sau khi chặt hạ đã được các đơn vị đo đếm, nghiệm thu, nhập kho, quản lý, làm thủ tục thanh lý, đấu giá. Chưa phát hiện thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong việc tổ chức thực hiện thay thế cây xanh.

Theo kết luận của Thanh tra Thành phố Hà Nội, việc phê duyệt đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị hai bên đường Hà Nội giai đoạn năm 2014-2015 là phù hợp với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Thanh tra Thành phố Hà Nội cũng khẳng định, trong triển khai, tổ chức thực hiện đề án cải tạo, thay thế cây xanh tại Hà Nội đã còn một số hạn chế, thiếu sót.

Hồ sơ đề nghị cấp phép có đơn đề nghị, biên bản kiểm tra xác định tình trạng cây trước khi cấp phép đều thể hiện vị trí, loại cây, kích thước cây, lý do chặt hạ, nhưng còn thiếu ảnh chụp hiện trạng cây thể hiện vị trí, loại cây, kích thước cây, lý do chặc hạ, dịch chuyển, biên bản kiểm tra xác định tình trạng cây trước khi cấp phép. Tuy nhiên trong biên bản không có thành phần xác nhận của UBND phường sở tại (4 trường hợp).Cụ thể, việc khảo sát chưa kỹ trước khi cấp phép dẫn đến cấp giấy phép cho một số cây trồng thay thế, bổ sung không đảm bảo điều kiện để trồng, có 86 vị trí vướng công trình hạ tầng, trách nhiệm này thuộc tổ công tác do Sở Xây dựng chủ trì khảo sát, kiểm tra tình trạng cây trước khi cấp phép.

Việc làm trên là chưa thực hiện đầy đủ yêu cầu về hồ sơ cấp phép được quy định của Sở Xây dựng về cấp phép chặt hạ, cắt tỉa, dịch chuyển cây xanh. Trách nhiệm thuộc về Sở Xây dựng, phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm Sở Xây dựng.

Mặt khác, trong thực hiện theo giấy phép chặt hạ cây xanh cũng có sai sót. Đó là việc Sở Xây dựng cho phép Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thịnh An thực hiện chặt hạ 19 cây và Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Vĩnh An thực hiện chặt 20 cây trong khi 2 công ty trên không phải là đơn vị được giao thực hiện chặt cây xanh được nêu trong giấy phép. Trách nhiệm thuộc Sở Xây dựng.

Việc nghiệm thu, giám sát kết quả tổ chức thực hiện của 3 công ty gồm Công ty Cổ phần Thương mại công nghệ Bình Minh, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thịnh An, Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Vĩnh An thiếu thành phần xác nhận của UBND phường sở tại là chưa thực hiện đầy đủ thành phần quy định theo quy trình kỹ thuật cắt sửa, chặt hạ cây bóng mát.

Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh trồng trên phố Huế 8 cây khi chưa được cấp phép là chưa thực hiện nghiêm túc về quy trình. Trách nhiệm thuộc về Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh.

Bên cạnh đó, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ đề án cải tạo, thay thế cây xanh chưa rõ tiêu chí để đánh giá, phân định và làm rõ số lượng cây dự kiến phải chặt hạ, thay thế do có nguy cơ đổ gãy, cây khô chết, cây sâu mục, cây che khuất tầm nhìn ảnh hưởng đến an toàn giao thông và an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong tổng số 2.208 cây.

Đồng thời, việc xác định, ước tính chi phí cải tạo, thay thế cây xanh theo cách tính bình quân 10 triệu đồng/cây bao gồm cả việc chặt hạ, dịch chuyển, trồng cây thay thế, cây bổ sung, chi phí bó vỉa gốc cây và hoàn trả vỉa hè cho toàn bộ 6.708 cây là không khoa học.

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo UBND TP

Trước những thiếu sót nêu trên, Thanh tra TP kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo UBND TP do thiếu kiểm tra, sâu sát trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện việc cải tạo, thay thế cây xanh.

Đề nghị chỉ đạo kiểm kiểm và xử lý kỷ luật đối với các đơn vị, cá nhân thuộc Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan trong công tác tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện để xảy ra những hạn chế, thiếu sót.

Kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở Xây dựng và những cá nhân trực tiếp có liên quan gồm: phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm, Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng là những đơn vị có liên quan trực tiếp để xảy ra những hạn chế, thiếu sót.

Một số cây trồng thay thế mặc dù là loại cây thuộc danh mục cây đô thị nhưng không đúng loại cây đã được cấp phép (103 cây) là chưa thực hiện nghiêm túc nội dung giấy phép đã cấp, trách nhiệm thuộc về đơn vị thực hiện trồng cây và đơn vị giám sát là Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng.

Xung quanh ý kiến về loại cây trồng: cây Vàng tâm hay cây Mỡ, theo kết quả giám định của Viện Khoa học lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông và xác minh từ nguồn gốc nơi cung cấp, xác định cây đã trồng trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh là cây mỡ (mặc dù còn có viện dẫn khác gọi cả hai tên là mỡ, vàng tâm).

Minh Thư

Theo Infonet

x