Chuyện cổ Phật gia: Bồ Đề Đạt Ma

Đọc & Suy ngẫm 17/05/11, 21:50
Tác giả: Mộc Mộc [Chánh Kiến.org] Bồ Đề Đạt Ma sinh ra trong một gia đình đạo Bà La Môn ở miền Nam Ấn Độ.  Ông tính tình rất vui vẻ, thông minh và có ngộ tính hơn người. Ông đã đem hết tâm sức trong việc nghiên cứu ...

Chuyện cậu bé mù xây cầu

Đọc & Suy ngẫm 16/05/11, 22:41
Vào triều Bắc Tống, ở một làng nọ có một cậu bé tàn tật chừng mười tuổi, gẫy chân, sống một cuộc sống ăn xin nghèo khổ. Trước làng là một con suối lớn. Vì không có cầu, nên dân làng muốn qua suối là phải ...