• TINHHOANET

Đến thăm vương quốc hoa anh túc “gốm”

Để kỉ niệm tròn 100 năm chiến tranh thế giới thứ nhất, nước Anh đã sử dụng 888.246 bông hoa anh túc bằng gốm, tượng trưng cho mỗi binh lính và thường dân Anh đã ngã xuống trong cuộc chiến, xếp theo một dòng chảy xung quanh tháp London.

dam minh vao dong suoi hoa hong gom khong the roi mat 1 Đắm Mình Vào Dòng Hoa Hồng Gốm Không Thể Rời Mắt

dam minh vao dong suoi hoa hong gom khong the roi mat 2 Đắm Mình Vào Dòng Hoa Hồng Gốm Không Thể Rời Mắt

dam minh vao dong suoi hoa hong gom khong the roi mat 3 Đắm Mình Vào Dòng Hoa Hồng Gốm Không Thể Rời Mắt

dam minh vao dong suoi hoa hong gom khong the roi mat 4 Đắm Mình Vào Dòng Hoa Hồng Gốm Không Thể Rời Mắt

dam minh vao dong suoi hoa hong gom khong the roi mat 5 Đắm Mình Vào Dòng Hoa Hồng Gốm Không Thể Rời Mắt

dam minh vao dong suoi hoa hong gom khong the roi mat 6 Đắm Mình Vào Dòng Hoa Hồng Gốm Không Thể Rời Mắt

dam minh vao dong suoi hoa hong gom khong the roi mat 7 Đắm Mình Vào Dòng Hoa Hồng Gốm Không Thể Rời Mắt

dam minh vao dong suoi hoa hong gom khong the roi mat 8 Đắm Mình Vào Dòng Hoa Hồng Gốm Không Thể Rời Mắt

dam minh vao dong suoi hoa hong gom khong the roi mat 9 Đắm Mình Vào Dòng Hoa Hồng Gốm Không Thể Rời Mắt

dam minh vao dong suoi hoa hong gom khong the roi mat 10 Đắm Mình Vào Dòng Hoa Hồng Gốm Không Thể Rời Mắt

x