• TINHHOANET

Đáp án bài toán tính tuối của 3 chị em

Nếu nhân tuổi của 3 chị em với nhau được 36, thì tuổi của họ phải là một trong 8 trường hợp dưới đây:

36 = 2 × 3 × 6, tổng số tuổi của 3 chị em sẽ là 11.

36 = 2 × 2 × 9, tổng số tuổi của 3 chị em sẽ là 13.

36 = 4 × 9 × 1, tổng số tuổi của 3 chị em sẽ là 14.

36 = 4 × 3 × 3, tổng số tuổi của 3 chị em sẽ là 10.

36 = 18 × 2 × 1, tổng số tuổi của 3 chị em sẽ là 21.

36 = 12 × 3 × 1, tổng số tuổi của 3 chị em sẽ là 16.

36 = 6 × 6 × 1, tổng số tuổi của 3 chị em sẽ là 13.

36 = 36 × 1 × 1, tổng số tuổi của 3 chị em sẽ là 38.

Chúng ta sẽ có 2 đáp án thỏa mãn gợi ý “Cộng tuổi của ba chị em với nhau được 13”, là  2 + 2 + 9 và 6 + 6 + 1.

Đây chính là lúc dữ kiện dường như vô ích “Chị lớn tuổi nhất là cô gái tóc vàng hoe” hóa ra lại hữu ích. Gợi ý này cho thấy chỉ có một người chị. Vậy chỉ có trường hợp thứ nhất phù hợp với đề bài.

Kết luận, câu trả lời của bài toán này sẽ là người chị lớn 9 tuổi và hai em gái sinh đôi 2 tuổi.

Theo BrightSide

x