Chùm ảnh “tu sạn đạo” thời hiện đại ở Trung Quốc

06/08/15, 11:29 Tri thức

Sạn đạo là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở. Trung Quốc cổ đại, những con đường này đã từng là huyết mạch xuyên qua dãy núi Tần Lĩnh để nối giữa các thung lũng sông Vị và sông Hán Thủy.

Con đường san đạo đầu tiên được xây dựng vào thời Chiến Quốc, quân Tần đã đi qua con đường này để đánh Thục và Ba. Dưới đây là chùm ảnh các công nhân Trung quốc đang “tu sạn đạo” ở Hoa sơn, thuộc Tây An – một trong mười “hành lang” hiểm trở nhất trên thế giới:

Ngày nay, ít người Việt còn nhớ sạn đạo là gì, từ cổ này xuất hiện ít nhất từ thời hoàng đế Tần Thủy Hoàng (gần 3.000 năm trước), trong câu “Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương” (công khai cho sửa chữa sạn đạo, nhưng bí mật tiến quân theo đường Trần thương) – điển cố lẫy lừng gắn liền với sự xuất hiện của nhà Hán.

Tích truyện “Hán Sở tranh hùng” kể: Hạng Vũ sau khi chiếm được thiên hạ, bèn phong Lưu Bang làm Hán vương, sai ra trị nhậm đất Thục, là chốn hiểm trở khô cằn, chung quanh lại là đất Tam Tần do các tướng lãnh thân tín của Hạng Vũ trấn nhậm.

Để che mắt, ngay khi vào Thục, Trương Lương hiến kế cho Lưu Bang, đốt đường sạn đạo nối vùng đất phong của mình với Tần, tỏ ý an phận, không muốn trở về trung nguyên nữa.

Tháng tám năm 206 Tr.CN, Lưu Bang phong Hàn Tín làm đại tướng, bắt đầu kế hoạch chinh phục trung nguyên. Hàn Tín lại đề xướng sách lược tấn công là “Minh tu Sạn Đạo, ám độ Trần thương” (công khai cho sửa chữa sạn đạo, nhưng bí mật tiến quân theo đường Trần thương), tức phái một bộ phận binh sĩ công khai đi sửa chữa lại đường sạn đạo mà trước kia đã bị đốt bỏ, làm ra vẻ như sẽ dùng con đường này để xuất quân, đánh lạc hướng Chương Hàm. Đồng thời, dẫn quân chủ lực tiến theo con đường Trần thương, để xuất kỳ bất ý đánh vào Chương Hàm.

Hàn Tín âm thầm thống lĩnh đại quân đi vòng qua ngã Trần Thương đánh úp Ung vương Chương Hàm. Từ đó, lịch sử bước sang trang mới: Đại Hán sẽ lẫy lừng thiên hạ thống trị trung nguyên.

Bruce Phan, tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Những linh hồn ở Đại Kim Tự Tháp Giza tiết lộ điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Đấng giác ngộ đã từ bi nhẫn chịu vì chúng sinh như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Thiên Long Bát Bộ - 8 nhân vật đối ứng 8 bộ Thần hộ Pháp

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

 • Những linh hồn ở Đại Kim Tự Tháp Giza tiết lộ điều gì?

  Những linh hồn ở Đại Kim Tự Tháp Giza tiết lộ điều gì?

 • Đấng giác ngộ đã từ bi nhẫn chịu vì chúng sinh như thế nào?

  Đấng giác ngộ đã từ bi nhẫn chịu vì chúng sinh như thế nào?

 • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

 • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

 • Ấm trà tri âm

  Ấm trà tri âm

 • Thiên Long Bát Bộ - 8 nhân vật đối ứng 8 bộ Thần hộ Pháp

  Thiên Long Bát Bộ - 8 nhân vật đối ứng 8 bộ Thần hộ Pháp

 • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

 • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

 • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

 • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

x