Chế độ đãi ngộ hưu trí của quan chức Trung Quốc khiến người ta giật mình

Trong khi rất nhiều người Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc mua nhà, khám bệnh, thậm chí cả chuyện về hưu,… tóm lại là trăm loại “khó” làm dân đau đầu không ngủ được, thì thời gian này mạng Internet  lại lan truyền một bài đăng rất sốt dẻo: “Chế độ hưu trí của quan chức cao cấp” làm dân chúng giật mình la oai oái, đây là “công bộc nhân dân” sao?

Quan chức Trung Quốc không những khi tại chức được hưởng rất nhiều đặc quyền, mà sau khi về hưu chế độ đãi ngộ cũng lại làm cho dân chúng giật mình. (Hình Internet)

Bài đăng viết:

Đãi ngộ hưu trí của quan chức cấp cao:

  1. Mua nhà trợ cấp theo diện tích kiến trúc tiêu chuẩn 220 M2
  2. Phân tài xế chuyên trách kiêm cảnh vệ, phân người chữa bệnh và chăm sóc
  3. Một năm 4 lần tĩnh dưỡng trong nước, mỗi lần ba tuần, người thân đi cùng không giới hạn
  4. Máy bay ghế thương gia hạng nhất hoặc khoang thuyền thương vụ hai đến bốn chỗ ngồi, xe lửa nằm giường mềm, cấp cho ba chiếc xe con hoặc hai chiếc xe du lịch, phối hợp với sân bay kịp thời gian cất cánh
  5. Cấp phòng khách sạn năm sao, ăn uống chi bao nhiêu, thanh toán bấy nhiêu
  6. Chữa bệnh đặc biệt cung cấp miễn phí

Đãi ngộ quan chức cấp bộ, tỉnh khi về hưu:

  1. Phân tài xế chuyên trách kiêm cảnh vệ, nhân viên công tác chuyên trách, thân thể kém (hơn 75 tuổi) cấp thêm nhân viên y tế.
  2. Một năm được hưởng bốn lần du lịch tĩnh dưỡng trong nước, mỗi lần ba tuần, người nhà đi theo không giới hạn. Phương tiện giao thông: Máy bay thương gia hạng nhất, khoang tàu thương vụ hai đến bốn chỗ, xe lửa giường mềm phòng một gian. Phương tiện giao thông thực địa: ba chiếc xe con hoặc hai chiếc xe du lịch cỡ nhỏ. Chỗ nghỉ ngơi: khách sạn 4 hoặc 5 sao, thuê phòng hai gian cao cấp, ăn uống chi bao nhiêu thanh toán bấy nhiêu.

Ngoại trừ những phúc lợi kể trên, quan chức cấp bộ tỉnh còn được cấp:

  • Phúc lợi mỗi năm bình quân một người, trợ cấp hưu (không kể tiền hưu, chi tiêu đãi ngộ cấp bậc) hơn 1.123.000 đồng.

Quan chức cấp phó tỉnh bộ được cấp: Phúc lợi mỗi năm bình quân một người, trợ cấp hưu (không kể tiền hưu, chi tiêu đãi ngộ cấp bậc) hơn 937.300 đồng.

Tổng cộng số lượng quan chức về hưu cấp tỉnh bộ cả nước là 3742 người, quan chức cấp phó tỉnh bộ là 27.435 người.

Những quan chức về hưu này trường kỳ ở lại những khu thắng cảnh Châu Hải, Thâm Quyến, Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu,…Ở Quảng Tây, chi phí xe con cho các quan chức về hưu cấp phó tỉnh bộ lên đến 112.300.000 đồng.

Theo NTDTV