• TINHHOANET

Bộ LĐ – TB&XH: Đề xuất nâng mức chuẩn hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2021 – 2025

Trong dự thảo mới đây quyết định về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2021 – 2025, Bộ LĐ-TB&XH đã đề xuất nâng các mức chuẩn về hộ nghèo, cận nghèo.

Chuẩn mức sống tối thiểu giai đoạn 2021 - 2025 đề xuất áp dụng là 1.586.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 2.065.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. (Ảnh qua tienphong)
Chuẩn mức sống tối thiểu giai đoạn 2021 – 2025 đề xuất áp dụng là 1.586.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 2.065.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. (Ảnh qua tienphong)

Nâng mức chuẩn hộ nghèo và cận nghèo

Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất áp dụng chuẩn mức sống tối thiểu giai đoạn 2021-2025 là 1.586.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 2.065.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

Trước đây mức này lần lượt là 1 triệu đồng/người/tháng và từ 1.3 triệu đồng/người/tháng trở xuống.

Chuẩn mức sống trung bình được đề xuất là 2,25 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 3 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

Tiêu chí xét hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2021 -2025

Về tiêu chí xét hộ nghèo, hộ cận nghèo trong giai đoạn 2021-2025, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất áp dụng các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, và thu nhập trung bình hàng tháng. Các tiêu chí này đều cao hơn trước, cụ thể:

Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản bao gồm 12 chỉ số (so với 10 chỉ số trước đây): 

 1. Dinh dưỡng; 
 2. Bảo hiểm y tế; 
 3. Trình độ giáo dục, đào tạo của người lớn; 
 4. Tình trạng đi học của trẻ em; 
 5. Chất lượng nhà ở; 
 6. Diện tích nhà ở bình quân đầu người; 
 7. Nguồn nước sinh hoạt an toàn;
 8. Nhà tiêu hợp vệ sinh; 
 9. Tiếp cận thông tin; 
 10.  Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ viễn thông; 
 11.  Tiếp cận việc làm; 
 12.  Người phụ thuộc trong hộ gia đình.

Về thu nhập, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất:

 • Hộ cận nghèo ở khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. 
 • Hộ cận nghèo ở khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.
 • Hộ có mức sống trung bình ở khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.500.000 đồng đến 2.250.000 đồng. Ở khu vực thành thị, là trên 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Hiện dự thảo đang được lấy ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương. Dự kiến, Bộ LĐ-TB&XH sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định trong tháng 6/2020.

Được biết, mức thu nhập đối với hộ nghèo ở khu vực thôn trước đây là từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng, đối với hộ nghèo ở thành thị là trên 900.000 đồng đến 1,3 triệu đồng.

Vũ Tuấn (t/h)

x