• TINHHOANET

Bộ GDĐT: Phụ huynh và nhà trường… cùng chia sẻ khó khăn

Đối với các trường tư, trong thời gian nghỉ học, phòng tránh dịch nếu không tổ chức học trực tuyến, học bù thì không được thu học phí và các khoản thu hộ chi hộ. Đồng thời, mức học phí sẽ xác định mức thu trên nguyên tắc cùng chia sẻ khó khăn.

Bộ GDĐT: Phụ huynh và nhà trường… cùng chia sẻ khó khăn

Phản ứng về chính sách học phí, phụ huynh trường quốc tế Việt Úc kéo đến trường yêu cầu đối thoại với nhà trường. (Ảnh: NQ)

Ngày 11/5, Bộ Giáo Dục & Đào Tạo (GDĐT) có văn bản chỉ đạo thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GDĐT năm học 2019-2020, 2020-2021. Theo đó, Bộ GDĐT yêu cầu các trường không tổ chức học bù, học trực tuyến thì không được thu học phí.

Từ ngày 5 – 6/5 vừa qua, nhiều phụ huynh học sinh ở các trường tư đã đến trường phản đối chính sách thu học phí. Nguyên do một số trường đã tự ý áp đặt mức giá học bù, học trực tuyến, hay thu tiền một số dịch vụ học sinh không sử dụng trong kỳ nghỉ dịch.

Theo quy định này, các trường ngoài công lập sẽ buộc phải đối thoại với phụ huynh học sinh để đạt được thỏa thuận phù hợp trên nguyên tắc cùng chia sẻ khó khăn. Bên cạnh đó, các trường có chính sách giảm mức thu phù hợp với điều kiện học sinh, sinh viên.

Các trường tư phải dựa trên cơ sở thực tế triển khai giảng dạy và thỏa thuận với PHHS để xác định mức thu hợp lý; đối với các trường công, mức thu học phí sẽ được quyết định bởi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhưng không vượt qua giá đã cam kết đầu năm học. Nếu các trường đã thu thì phải thanh toán bù trừ sau đó.

Ngoài ra, văn bản yêu cầu thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật giá và các văn bản có liên quan.

Từ Thức (t/h)

x