• TINHHOANET

Bạn tìm thấy bao nhiêu gương mặt trong những hình này?

Những bức tranh dưới đây nhìn qua tưởng đơn giản, nhưng thực tế chúng được lồng ghép rất khéo để kiểm tra thị giác của người xem. Bạn có thể tìm ra tất cả gương mặt được ẩn giấu trong mỗi bức tranh này không? 

a-do-vui-thumb
Hãy thử tìm xem trong mỗi bức tranh có bao nhiêu khuôn mặt được ẩn giấu.

1. Trong buổi dã ngoại này bạn thấy có bao nhiêu khuôn mặt?

2. Bức tranh này được vẽ từ năm 1872 để kiểm tra thị lực của trẻ em, và bạn tìm thấy bao nhiêu khuôn mặt trong này (tính cả động vật)?

3. Bức tranh phong cảnh này ẩn chứa khuôn mặt ở đâu?

XRjM4LbH

4. Ngoài cô gái ra bạn còn thấy điểm gì khác không?

Đáp án: 

1. Có 17 khuôn mặt

a-4

2. Có 16 con vật

a-7

3. Trong bức tranh phong cảnh có 9 khuôn mặt

a-6

4.

a-5

Theo daikynguyenvn

x