• TINHHOANET

Ao cá của Nhật Bản thiết kế theo trường phái Ấn Tượng

Ao cá Mone ở tỉnh Gifu của Nhật Bản được thiết kế độc đáo theo trường phái Ấn Tượng của nghệ sĩ Claude Monet, người Pháp. Nơi đây phong cảnh hài hòa giống như một bức tranh tuyệt sắc.

 

 

 

 

Theo ntdtv.com

x