• TINHHOANET

Liên Xô dùng chó đánh bom cảm tử trong Thế chiến II

Trong Chiến tranh thế giới thứ II, chiến thuật đánh bom cảm tử bằng chó của Liên Xô đã tạo nên chiến tích phá hủy 300 xe tăng của phát xít Đức.

Chiến thuật đánh bom tự sát bằng chó là “sáng tạo” của quân đội Liên Xô cũ. Điều đáng quan tâm là chó được sử dụng không phải chó robot, mà là chó thật bằng xương bằng thịt.

Đánh bom tự sát bằng… chó 

Những chú chó này được huấn luyện tìm kiếm thức ăn dưới gầm xe tăng. Trước khi khai chiến, chúng bị bỏ đói nhiều ngày liền. Khi khai chiến, những chú chó được gài bom trên lưng chạy đến chiến trường, khi chốt bom tiếp xúc với gầm xe tăng thì quả bom sẽ phát nổ.

Nguồn: Sina 

Về sau, quân phát xít Đức đã phá vỡ chiến thuật này bằng cách bắn đạn pháo khiến những chú chó hỗn loạn chạy khỏi chiến trường.

Sáng Nguyễn

 

x