• TINHHOANET

Cha kể tôi nghe câu chuyện về ‘Thiện Ác báo ứng’

Cha tôi từng kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện, nhưng có hai câu chuyện mà tôi vẫn luôn nhớ như in trong đầu.

Câu chuyện kiến báo ân

Cổ đại có một người lên Kinh thành ứng thí, trên đường bỗng cảm thấy khát nước, bèn đi tới bờ sông uống nước, thì nhìn thấy trên mặt nước có một con kiến đang vùng vẫy, anh ta nhanh chóng dùng tay vớt chú kiến lên trên mặt đất.

Sau khi được cứu sống, chú kiến âm thầm bò vào túi đồ của anh ta.

Người này sau đó tới Kinh thành nộp bài thi. Quan khảo đang xem bài thi thì phát hiện có một con kiến nằm bất động trên đó, ông bèn dùng tay chuyển nó qua một bên, nhưng con kiến lại bò trở lại chỗ ban đầu, quan khảo lại nhấc nó qua một bên, nhưng con kiến vẫn bò trở lại chỗ cũ, liên tiếp 3 lần như thế.

Sau khi định thần lại, Quan khảo bỗng nhiên minh bạch: Thì ra chỗ mà con kiến nằm chính là vị trí mà người làm bài thi viết thiếu một dấu chấm, quan khảo bèn nói với chú kiến: ngươi đi đi, ta sẽ tuyển chọn anh ta là được chứ gì. 

Câu chuyện sát sinh chịu báo ứng

Câu chuyện này xảy ra tại quê nhà của cha tôi. Có một người đem một ổ mèo con vào lò lửa thiêu chết. Qua một thời gian không lâu, một ngày anh ta đột nhiên trèo lên cây kêu với âm thanh của mèo.

Dân làng trong thôn liền tới gọi anh ta xuống, nhưng anh ta không nghe, vẫn cứ tiếp tục kêu, một người dắt một con chó vàng to tới gốc cây sủa oang oang, lúc này mới dọa được anh ta, anh này liền không kêu nữa.

Sau này mọi người mới hỏi anh ta sự tình rốt cuộc là sao, anh ta mới kể lại câu chuyện trên.

Thật đúng là Thiện Ác tất sẽ có báo ứng!  

Theo mạng Minh Huệ, Đại Kỷ Nguyên

x