• TINHHOANET

Truyền thông Trung Quốc so sánh phe cánh Giang Trạch Dân với “Bè lũ bốn tên”

Trong lúc hội nghị không chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ diễn ra tại Bắc Đới Hà, truyền thông nhà nước công bố những thông tin mới như Chu Vĩnh Khang phá hoại pháp chế, Bạc Hy Lai chà đạp pháp luật, Vương Lập Quân rất hợp tác trong việc điều tra, “Hoa Quốc Phong lật đổ Bè lũ bốn tên” và em gái Giang Trạch Dân dính líu tới vụ án Chu Vĩnh Khang.

Những động thái này được phân tích là cảnh cáo của chủ tịch Tập Cận Bình đối với phe nhóm Giang.

Theo vietdaikynguyen 

x