• TINHHOANET

Bài thơ: Ý nghĩa của cuộc sống

Định mệnh được an bài sẵn cho mỗi người, đó cũng là ý nghĩa cuộc sống của chúng ta.


 

Sự thật là khi bạn sinh ra,

Để thử thách, Thần đã an bài ĐỊNH MỆNH.

Con đường tưởng như không hình tướng.

Nhưng sau này bạn sẽ rõ ngay thôi,

Rằng những điều lớn nhỏ trong đời,

Đều là có nhân duyên của nó.

 

Thần viết sách tên là Cuộc sống,

Dù bạn tin điều đó hay không,

Thì mỗi ngày bạn sống,

Đều đã được viết từ lâu.

Thần chỉ viết nên điều tuyệt nhất,

Nên bạn hãy tự hào,

Và luôn nhớ tâm tính là điều quan trọng,

Trong sách của Thần, bạn là ‘NGÔI SAO’…

Mỗi chúng ta đều được an bài SỨ MỆNH….

 

[email protected]

Sưu tầm 

 

x