• TINHHOANET

TQ cải cách hệ thống đăng ký hộ khẩu

Hệ thống đăng ký hộ khẩu của Trung Quốc đã làm gia tăng lo ngại trên diện rộng trong nhiều năm qua.

Gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo Trung Quốc sẽ cải cách hệ thống đăng ký hộ khẩu. Họ sẽ bỏ đi quy định phân biệt giữa hộ gia đình nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Điều này sẽ thống nhất hệ thống đăng ký hộ khẩu. Trung Quốc dự kiến triển khai quy định này tại tất cả các thành phố lớn nhỏ, đối với chính sách định cư ở các vùng nông thôn và thiết lập hệ thống cấp phép cư trú.

Các chuyên gia cho biết sở hữu đất đai là vấn đề cơ bản. Xã hội Trung Quốc sẽ có những xung đột và bất ổn xã hội nếu không có giải pháp cho vấn đề này.

Ngày 24/7, Hội đồng Nhà nước ban hành tài liệu: “Các quan điểm trong việc thúc đẩy cải cách hệ thống đăng ký hộ khẩu” nhằm loại bỏ sự phân biệt giữa các hộ gia đình nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Kết quả là, “Hộ khẩu xanh” và các loại hộ khẩu khác đều trở thành hộ khẩu thường trú.

Chuyên gia nghiên cứu và cố vấn tài chính Trung Quốc Củng Thắng Lợi cho biết ĐCSTQ đã cố gắng cải cách hệ thống đăng ký hộ khẩu 50 năm qua nhưng người dân Trung Quốc vẫn bị chia ra thành các tầng lớp thượng lưu, trung lưu và hạ lưu.

Ông Củng Thắng Lợi cho biết: “Chính quyền mới hiện nay của Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường lần đầu tiên đề xuất quy định gỡ bỏ hệ thống đăng ký hộ khẩu.

Nhưng có vẻ như không có kế hoạch hay giải pháp cho 3 hạn chế lớn của người dân ở khu vực nông thôn là giáo dục, y tế và an sinh xã hội”.

Ngày 9/1/1958, Trung Quốc triển khai hệ thống đăng ký hộ khẩu đầu tiên là Pháp lệnh Đăng ký Hộ khẩu của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.

Hệ thống này chia các hộ gia đình thành hộ gia đình nông nghiệp và phi nông nghiệp theo khu vực địa lý và mối quan hệ gia đình.

Từ năm 1994, Trung Quốc thực hiện chính sách “Hộ khẩu xanh” ở Thượng Hải, Thâm Quyến, Tô Châu, Bắc Kinh và các thành phố lớn khác.

Nó liên quan chặt chẽ tới việc đầu tư bất động sản và việc làm của các hộ gia đình. Tuy nhiên, chính sách này đã chấm dứt vào tháng 4 năm 2002.

Việc quản lý các hộ gia đình không có hộ khẩu thành phố được thay thế bằng Hệ thống Giấy phép Cư trú.

Hội đồng Nhà nước đưa ra quy định để thống nhất hệ thống đăng ký hộ khẩu ở nông thôn và thành thị, điều chỉnh chính sách di cư của hộ gia đình, đổi mới quản lý dân số và tạo Hệ thống Giấy phép Cư trú.

Luật sư Trình Hải ở Bắc Kinh phát biểu với báo chí rằng Điều 6 Pháp lệnh Đăng ký Hộ gia đình năm 1958 được Quốc hội thông qua quy định hộ khẩu nên được đăng ký tại nơi thường trú. Bản thân hộ khẩu là để đăng ký dân số.

Ngoài ra, nó không có ý nghĩa gì khác. Cải cách của Hội đồng Nhà nước thực ra là để sửa chữa những hành vi bất hợp pháp.

Nhưng xét về tổng thể thì hành động của nó vẫn là bất hợp pháp. Luật sư Trình Hải ở Bắc Kinh: “Đầu tiên, nó trái với luật pháp.

Quy định về hộ khẩu là một hệ thống thống nhất của hộ khẩu cư trú. Nó hạn chế sự di chuyển của người dân. Nó trở thành một công cụ bí mật để hạn chế người dân.

Việc đưa ra quy định giấy phép cư trú cũng là bất hợp pháp. Người dân Trung Quốc có thể tuỳ ý sống ở bất cứ nơi nào trong nước.

Hệ thống chứng minh nhân dân phân biệt và hạn chế người dân. Nó cũng bất hợp pháp”. Luật sư Trình Hải cho biết chính phủ sử dụng hộ khẩu nhập cư làm công cụ kiếm tiền phục vụ cho lợi ích cá nhân.

Các đồn công an tham gia vào việc bán hộ khẩu. Một hộ khẩu có thể được bán với giá hàng trăm nghìn nhân dân tệ.

Theo Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

x