• TINHHOANET

Video công nghệ chế biến thực phẩm an toàn ở Nhật Bản

Lúa gạo là thực phẩm truyền thống của người Nhật Bản. Để nâng cao chất lượng gạo người trồng không ngừng cải tiến kỹ thuật canh tác.

Theo TTXVN 

x