• TINHHOANET

Những đồ vật độc đáo hình chữ cái

 

Những đồ vật độc đáo hình chữ cái
Những đồ vật độc đáo hình chữ cái

Ghế.

Những đồ vật độc đáo hình chữ cái

Ghế với đủ hình dạng chữ cái khác nhau.

Những đồ vật độc đáo hình chữ cái

Xà phòng.

Những đồ vật độc đáo hình chữ cái
Những đồ vật độc đáo hình chữ cái

Ngăn kéo ghi rõ tên loại quần áo.

Những đồ vật độc đáo hình chữ cái

Đế cốc.

Những đồ vật độc đáo hình chữ cái

Ngăn kéo quần áo.

Những đồ vật độc đáo hình chữ cái

Gối.

Những đồ vật độc đáo hình chữ cái

Chụp đèn.

Những đồ vật độc đáo hình chữ cái

Thảm chùi chân.

Những đồ vật độc đáo hình chữ cái

Bàn.

Bình An

Theo Bưu Điện Việt Nam

 

x