• TINHHOANET

Chiêm ngưỡng những bức vẽ graffiti đẹp nhất thế giới

 

Chiêm ngưỡng những bức vẽ graffiti đẹp nhất thế giới
Chiêm ngưỡng những bức vẽ graffiti đẹp nhất thế giới

Những bức tường trở nên sinh động hơn nhờ hình vẽ graffiti

Chiêm ngưỡng những bức vẽ graffiti đẹp nhất thế giới
Chiêm ngưỡng những bức vẽ graffiti đẹp nhất thế giới

Nếu không nhìn kỹ sẽ khó nhận ra đây là một hình vẽ

Chiêm ngưỡng những bức vẽ graffiti đẹp nhất thế giới
Chiêm ngưỡng những bức vẽ graffiti đẹp nhất thế giới
Chiêm ngưỡng những bức vẽ graffiti đẹp nhất thế giới
Chiêm ngưỡng những bức vẽ graffiti đẹp nhất thế giới

Một tên trộm đang bắn ná cao su

Chiêm ngưỡng những bức vẽ graffiti đẹp nhất thế giới

Một sân ga đông đúc

Chiêm ngưỡng những bức vẽ graffiti đẹp nhất thế giới
Chiêm ngưỡng những bức vẽ graffiti đẹp nhất thế giới

Phải rất tỉ mỉ và tốn thời gian để hoàn thành những bức vẽ tuyệt đẹp này

Chiêm ngưỡng những bức vẽ graffiti đẹp nhất thế giới
Chiêm ngưỡng những bức vẽ graffiti đẹp nhất thế giới
Chiêm ngưỡng những bức vẽ graffiti đẹp nhất thế giới
Chiêm ngưỡng những bức vẽ graffiti đẹp nhất thế giới
Chiêm ngưỡng những bức vẽ graffiti đẹp nhất thế giới
Chiêm ngưỡng những bức vẽ graffiti đẹp nhất thế giới

Nếu không nói trước, có ai nghĩ rằng sau lưng người này là một bức tường?

Chiêm ngưỡng những bức vẽ graffiti đẹp nhất thế giới

Tất cả mọi người đều dừng lại để chiêm ngưỡng bức tường

Chiêm ngưỡng những bức vẽ graffiti đẹp nhất thế giới

Chân dung của diễn viên huyền thoại Marilyn Monroe

Thu Trang

Theo Bưu Điện Việt Nam

 

x