• TINHHOANET

2 cách dạy con cho hiệu quả khác nhau một trời một vực

Cùng một tình huống nhưng 2 cách nói của bố mẹ có tác động khác biệt. Vậy nên, hãy làm một ông bố bà mẹ tích cực bạn nhé!

1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

8a

9a

10a

11a

Theo vnexpress

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x